Sprakforsvaret
   

Kimotoön ratar svensktalande tandläkare

Enligt ÅU 28.5 uppger Kimitoöns omsorgschef Maria Wallin att omsorgen om patienterna gör att det inte går att anställa tandläkare som endast talar svenska. Omsorgen om patienterna att det enligt omsorgschefen inte ens kan ske tillfälligt. Däremot kan utländska tandläkare som kan finska, men inte talar svenska anställas. I detta fall räcker det med att någon t.ex. en tandsköterska hjälper tandläkaren att förstå de på svenska skrivna journalerna och tolkar mellan tandläkare och patient.

Med tanke på språkförhållandena på Kimitoön, där över 70 % är svenskspråkiga är det en upprörande särbehandling att de som inte talar finska inte ens kan få tillfälliga tjänster, då behöriga sökanden saknas, medan de som inte talar svenska kan få sådana tjänster. Det är verkligen beklagligt att Kimitoöns kommun inte ens tillfälligt kan rekrytera tandläkare som talar den lokala majoritetens språk.

Finlandssvensk samling

Hans Göran Rosenlund
Ordförande

Publicerad i Åbo Underrättelser 22/6 2014