Sprakforsvaret
   

Öppet brev: Angående Stockholm stads namnval för evenemanget "Open Streets"


(Öppet brev)

Stockholms kommunfullmäktige
Stadshuset
105 35 Stockholm

Kulturförvaltningen Stockholms stad
Box 16113
103 22 Stockholm

Angående Stockholm stads namnval för evenemanget "Open Streets"

Språkförsvaret har tidigare anmärkt på att Stockholms stad inte har ansträngt sig att hitta ett svenskt namn för evenemanget Open Streets. Detta degraderar svenskans status, och står också i strid med den svenska språklagen från 2009 (SFS Svensk författningssamling 2009:600), som påbjuder offentlig förvaltning att visa ett särskilt ansvar för det svenska språket. Stockholms stad och Kulturförvaltningen i Stockholm är en del av "det allmänna", som skall värna svenskan.

Open Streets är ett namn på ett nordamerikanskt projekt, som startade 2005 och som 2013 genomfördes i drygt hundra nordamerikanska städer, d.v.s. en bråkdel av alla städer i USA och Kanada. I många delstater i USA genomfördes inget ”Open Streets”-projekt alls. Inte ens i USA måste evenemanget gå under namnet Open Streets. Det arrangeras nämligen under olika namn i USA: Atlanta Streets Alive, BikeFest, Car-Free Sundays in Golden Gate Park, CiclosDias, Cyclovia Tucson, Feet in the StreetFeet on Fleet, Oaklavia, Ride the Drive, Silent Sundays, Sinatra Summer Days och Viva Streets med flera. Utanför USA och Kanada förekom 2012 bara ett arrangemang under namnet Open Streets, nämligen i Kapstaden.

Initiativet är inte ens nordamerikanskt, utan togs 1976 i Bogota, Colombia, där tillställningen kallades Ciclovía. Detta namn har också använts utanför Colombia. Det är också därför som flera amerikanska städer använder varianter på detta namn.

När Kulturförvaltningen påstår att Open Streets ”är ett internationellt
koncept som finns i många länder runtom i världen och som kallas för det
oavsett vart det hålls”, så är detta alltså direkt vilseledande. Open Streets har inte ens monopol på namnet i USA. Det finns absolut inget som hindrar att man döper ett liknande evenemang till vilket namn som helst utanför USA. Eller har Stockholms stad skrivit något slags avtal med arrangörerna i USA?

Om Stockholms stad väljer att översätta namnet till Öppna gator, kan naturligtvis det engelska namnet stå under eller efter det svenska. Denna rangordning markerar att svenskan är huvudspråk i Sverige – och att det engelska namnet står där bara för turisternas skull. Såvitt vi kan se, kallas ett liknande arrangemang i Frankrike för Rues Ouvertes.

Det är märkligt att Stockholms stad, som inte ens är en amerikansk stad, propsar på att använda ett engelskt namn i ett läge, då endast fantasin sätter hinder för ett lokalt namnval.

Språkförsvarets styrelse


22/7 2014