Sprakforsvaret
   

Benämn en svensk standard enligt svensk standard!

Till kulturfestivalen@stockholm.se, wearesthlm@stockholm.se, info@smallworld.se
aug 6 vid 6.46 PM


En reklambilaga från er på kulturförvaltningen i "the Capital of Scandinavia" har nått oss via distributionen av dagstidningen. Det är den som avhandlar "Stockholm Kulturfestival & We Are Sthlm 12-17 augusti 2014.


Angående miljöaspekten för evenemanget sägs det att "kulturfestivalen jobbar för tredje året i rad mot den nya ISO-standarden: Sustainable Event Management ISO20121, som skapats för att...".


Finns inte beskrivningen till ISO 20121 på svenska? Jovisst, SS-ISO 20121:2012, "Ledningssystem för hållbarhet vid evenemang".


Det visste ni säkert också. Men det vore intressant att höra varför ni ändå väljer att presentera den aktuella standarden, som alltså även är svensk standard,  på engelska.


Vänligen
Christer Janson