Sprakforsvaret
   

Frågor om Stockholm stads språkpolitik

Dessa frågor skickas till samtliga partier som är företrädda i Stockholms kommunfullmäktige och till de partier som bedöms ha en reell chans att komma in i kommunfullmäktige.


1. Hur ser ert parti på Stockholms varumärke ”Stockholm – the capital of Scandinavia”? Bör detta varumärke behållas även under nästa mandatperiod?
2. Stockholm stad har flera bolag, som ingår i Stadshus AB, med engelska namn som Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board och Stockholm Entertainment District. Åtminstone de två förstnämnda har tidigare framträtt med svenska namn. Anser ni att detta namnarrangemang ska fortsätta?
3. Visit Stockholm har endast information på svenska och engelska. Räcker det att Stockholms stad publicerar turistinformation endast på svenska och engelska?
4. Stockholms stad anordnar för andra året i rad ett evenemang, ”Open Streets”, på Södermalm under sommartid. Namnet används på liknande projekt i vissa storstäder i USA och Kanada. Vad anser ni om bruket av engelska på detta evenemang?
5. Stockholm Business Region publicerade den 13 juni ett pressmeddelande, ”Stockholm launches website for international immigrants”  , som gjorde reklam för den nya webbplatsen ”Moving to Stockholm”. Har talet om ”internationella immigranter” i stället för ”immigranter” någon djupare innebörd i detta sammanhang?
6. Sverige antog en språklag 2009, vilken i paragraferna 4 till 7 stadgar att svenska är huvudspråk i landet, anger de officiella minoritetsspråken och understryker att ”det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas”. Utgår Stockholms stad från språklagen, när Stockholms stads språkpolitik formuleras och praktiseras?

***


Svaren publiceras fortlöpande på Språkförsvarets webbplats allteftersom de inflyter.


Språkförsvarets styrelse

17/8 2014


Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/
www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
             sprakforsvaret@yahoo.se
             info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)

Kontaktpersoner:


Christer Janson - tel: 070 3093932
Olle Käll - tel: 026 659188
Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302        
Hillo Nordström - tel: 070 5356056
Arne Rubensson - tel: 070 5355501