Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Göteborgs konstmuseum om "Friction of Ideas"

Slutord: Det visade sig alltså att Vincent van Gogh inte alls hade hade skrivit på engelska, eller använt uttrycket "friction of ideas", i sitt brev till brodern Theo. Turerna i kontraktssamarbetet är numera en affärshemlighet.

Per-Åke Lindblom

14/10 2014

Hej Per-Åke,

Jag kommer inte att redovisa alla de kontrakt som skrivits i samband med utställningen till dig. Om du har ytterligare frågor hänvisa jag dig till museichef Isabella Nilsson.

Och nej, brevet skrevs inte på engelska - det var en hänvisning till varifrån Ann-Brigitte Fonsmark hämtat titeln.

Med vänlig hälsning

/Anna

14/10 2014

Anna Hyltze

Enhetschef, utställningar, samlingar och pedagogik

Head of Exhibitions, Collections and Education

Göteborgs konstmuseum / Gothenburg Museum of Art

Götaplatsen

S-412 56 Göteborg

 

Från:        Per-Åke Lindblom

Till:        "'Anna Hyltze'"

Datum:      2014-10-14 12:36

Ärende:    SV: Ang. SV: Fråga om utställningstitel

Hej Anna

vem skrev ni kontrakt med? Se också mitt andra mejl att Vincent van Gogh inte skrev på engelska till sin bror Theo.

Med vänlig hälsning,

Per-Åke

 

Från: Anna Hyltze

Skickat: den 14 oktober 2014 10:24

Till: Per-Åke Lindblom

Ämne: Ang. SV: Fråga om utställningstitel

Hej Per-Åke.

Den engelska titeln var den titel som var bestämd då Göteborgs konstmuseum gick in i kontraktssamarbetet. Det var därmed också den titel som Göteborgs konstmuseum kommunicerade i handlingar och kontrakt med alla institutionella och privata långivare. Titeln lanserades tidigt i press- och kommunikationsmaterial. När Ordrupgaard i ett mycket sent skede ändrar till en dansk titel ansåg Göteborgs konstmuseum inte att det var aktuellt att ändra titeln.

Vänliga hälsningar

/Anna

Hej Anna,

du skrev också: ”Utställningstiteln är ett citat från Vincent van Gogh (hämtad från ett brev)”. Det är inte sant. Vincent van Goghs brev var riktat till brodern Theo och skrivet på nederländska/flamländska. I originalet står det ”wrijving van gedachten”. Översatt till engelska: ”friction of ideas”. Min källa hittar du här: vangoghletters.org/vg/letters/let397/print.html Men du kanske har en annan källa!?!

Med vänlig hälsning,

Per-Åke

10/10 2014

Hej Anna,

tack för ditt utförliga svar! Jag är ändå inte nöjd med det. Du påstår att utställningstematiken utgår från Ann-Birgitte Fonsmarks bok ”Friction of Ideas: van Gogh, Gaugain, Bernard” och att ”titeln var bestämd då Göteborgs konstmuseum gick in i kontraktssamarbetet”.  Det förefaller mycket underligt att Ann-Birgitte Fonsmark skulle ha motsatt sig en översättning av titeln, eller en alternativ titel, då hon är museichef på Ordrupgaard. Som jag skrev tidigare använde sig Ordrupgaard av dubbla titlar, ”Dramaet i Arles” och ”Friction of Ideas” och åtföljande tvåspråkig information. Göteborgs konstmuseum använder den engelska titeln med åtföljande information på svenska och engelska på webbplatsen. Det förefaller också underligt att van Gogh-museet i Amsterdam, vars webbplats är tvåspråkig, skulle ha motsatt sig en översättning av en engelsk utställningstitel till svenska.

Jag har inga synpunkter på vilken titel som skulle ha varit lämpligast på svenska, ”Idéernas friktion” eller ”Dramat i Arles”. Jag kan bara konstatera att Ordrupgaard ger de tre konstnärerna lika stort utrymme i sin presentation som i Göteborgs konstmuseums presentation. Nu har jag i och för sig inte besökt Göteborgs konstmuseum i samband med utställningen och vet därför inte vilket övrigt informationsmaterial ni har framställt.

Låt oss anta att ”Dramat i Arles” var en mindre lämplig utställningstitel, även om jag tror att ni underskattar museibesökarnas förkunskaper och vilja att bilda sin egen uppfattning om motsättningarna mellan de tre konstnärerna. Frågan kvarstår dock: Vad hindrade er egentligen att översätta ”Friction of Ideas” till ”Idéernas friktion”? Orden har samma ursprung: friktion är hämtat från latinet och idé från grekiskan. De har förmedlats till engelskan och svenskan via andra språk. De betyder samma sak på engelska och svenska; det fanns alltså inga översättningsproblem. Det enda som hade krävts från er sida var att ge den svenskspråkiga informationen en svensk titel!

Det kan se ut som en detalj, men om engelska titlar successivt ersätter eller tränger undan svenska titlar vad gäller utställningar och konstnärliga verk, så är det faktiskt fråga om en gradvis domänförlust. Det är enkelt att motverka denna tendens, nämligen att konsekvent tillämpa tvåspråkighet, eller i förekommande fall flerspråkighet.

Med vänlig hälsning,

Per-Åke Lindblom

9/10 2014

Hej Per-Åke,

Tack för ditt mail och dina synpunkter! Det kan finnas olika anledningar till varför utställningstitlar ser ut som de gör. Anledningen till att titeln i det här fallet är engelsk beror på att utställningen är ett samarbete med van Gogh-museet i Holland och Ordrupgaard i Danmark. Utställningen är en turnérande utställning som visas på flera internationella institutioner och idéerna som ligger till grund för utställningstematiken utgår från Anne-Birgitte Fonsmars bok "Friction of Ideas: van Gogh, Gauguin, Bernard". Det var en titel som var bestämd då Göteborgs konstmuseum gick in i kontraktssamarbetet.

Utställningstiteln är ett citat från Vincent van Gogh (hämtad från ett brev) och vill visa på utställningen idéinnehåll, att dessa tre konstnärer trots sitt nära samarbete hade väsentligt olika uppfattningar om konstens form och innehåll. Det var ett "gnisslande" samarbete mellan de tre konstnärerna, där de tog spjärn mot varandras idéer men samtidigt förenades i en gemensam vilja att nå något nytt.

Att vi inte har arbetat med den danska titeln "Dramaet i Arles" (eller den svenska motsvarigheten "Dramat i Arles") är ett medvetet val som vi gjort utifrån att vi inte vill underblåsa och bygga vidare på den mytologisering som redan finns kring den konfliktfyllda dialogen och sammandrabbningen mellan Vincent van Gogh och Paul Gauguin i Arles. Museet anser att den titeln riskerar att ge utställningen ett alltför ensidigt perspektiv som enbart berör två av de tre medverkande konstnärerna. Detta är ett val som är gjort med omsorg om att inte reducera utställningen till ett upprepande av en sensationsinriktad mytbildning. I titeln "Friction of Ideas: van Gogh, Gauguin, Bernard" får alla tre konstnärer utrymme.

Tiden då utställningen visas i Göteborg (juli-okt) är den period då museet tveklöst har som mest utländska besökare (vissa månader är de utländska besökarna i klar majoritet), så i det hänseendet har den engelska titeln och tryckmaterialet varit mer inkluderande än en svensk titel för just dessa grupper. Men, det är ingen värdering av att svenskan skulle vara "bonnig" i konstsammanhang. Dagens konstnärer har en global scen att verka på och sätter därmed oftare engelska titlar på sina egna verk/utställningar till följd av detta.

Vänliga hälsningar

/Anna

2/10 2014

_________________

Anna Hyltze

Enhetschef utställningar, samlingar och pedagogik

Head of exhibitions, collections and education

Göteborgs konstmuseum / Gothenburg Museum of Art

Götaplatsen

S-412 56 Göteborg

Sweden

Från: Per-Åke Lindblom

Till: <info.konstmuseum@kultur.goteborg.se>,

Datum: 2014-09-27 12:16

Ärende: Fråga om utställningstitel

Göteborgs konstmuseum

Göteborgs konstmuseum  pågår en utställning som heter ”Friction of ideas”, som handlar om Bernards, Gauguins och van Goghs konstnärskap. Den kom direkt från Ordrupgaard i Danmark. När utställningen genomfördes på Ordrupgaard i våras, hade den både en dansk titel, ”Dramaet i Arles” , och den  engelska titeln. Men Göteborgs konstmuseum nöjer sig med enbart den engelska titeln. Vilket som är motivet till detta är oklart. Betraktas svenska som bonnigt i konstsammanhang? Säger engelskan allt?

Är det förvirrande med två språk?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning,

Per-Åke Lindblom

27/9 2014