Sprakforsvaret
   

Varför heter det Makerspace?

Den 22 december 2014 13:30 skrev Björn I Ohlson:

I dagens tidning (DN kultur) läste jag en intressant artikel om "gör det själv" verksamhet. Det verkar vara en nyttig, berömvärd verksamhet. Men – varför ett engelskt (amerikanskt?) namn i Sverige? Det är väl onödigt och till och med olämpligt. Om man inte är så duktig i amerikanska förstår man nog inte vad det handlar om.  Jo, jag förstår att verksamheten är internationell, men det finns ju flera stora, globala organisationer och företag som använder svenska namn i Sverige.

Förslag på svenskt namn: gördetsjälvrummet.

Låt oss gemensamt slå vakt om vårt svenska språk!

De bästa hälsningar.

Björn I Ohlson

Hej Björn

Tack för ditt brev.

Vi har valt att använda det väl etablerade namnet Makerspace då vi tycker att det passar bra in på verksamheten och i dagsläget saknar en välklingande svensk motsvarighet, att det dessutom leder till en hög igenkänningsfaktor internationellt, så att människor som besöker eller flyttar till Sverige och har varit/är delaktiga i en liknande verksamhet hemma hittar hit vilket skapar många givande möten, dessutom så ligger det engelska ordet "Maker" väldigt nära Svenskans klassiska ord "Makare" (tex skomakare, hattmakare osv), vilket i mina öron klingar åt rätt håll.

Att människor i Sverige inte skulle förstå innebörden på grund av bristande kunskaper i engelska har vi inte uppfattat som ett reellt problem, vi har snarare haft problem med att vi inte haft all övrig information på Engelska till de som inte förstår Svenska.

Med vänliga hälsningar

Erik Cederberg

Vice Ordförande

Stockholm Makerspace

 23/12 2014