Sprakforsvaret
   

Brevväxling om "Shoe stories"

Hej och tack för svaret.

Det är inte bara i nyhetsbrevet det svenska namnet inte står med, utan på två ställen på första sidan på er hemsida omnämns utställningen bara som Shoe Stories och inget annat.

Den motivering du anför till språkvalet bekräftar den misstanke om anpassning till reklamjargong som jag framförde. Jag tycker det är en´sorglig utveckling om offentliga institutioner tycker att de måste anpassa sig till den pågående anglifieringen av svenska språket i syfte att locka en ung publik. På så sätt blir ju svenskan ännu mer undanträngd, så att man riskerar att framtidens människor blir så vana vid engelska att det ses som det normala i marknadsföring, vare sig det gäller kommersiell eller offentlig verksamhet. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att påminna om att det finns en språklag i Sverige som säger att offentlig verksamhet har ett särskilt ansvar för svenska språket. Svenskan är ju dessutom en del av vårt kulturarv, något som Upplandsmuseet har som uppdrag att vårda och bevara.

Med vänlig hälsning

Susanne L-A

 

Hej Susanne,

Tack för ditt mail.

Utställningen heter Shoe stories - Berättelser om skor. Det är alltså helt riktigt som du påpekar att utställningen även har ett svenskt namn, men av någon anledning finns detta inte med i nyhetsbrevet. Jag ska tala med vår marknadsansvariga. Vid namnsättningen hade vi just denna diskussion, men valde då att ha det engelska namnet först, men kopplat till det svenska. Målet var att locka en ny yngre publik till museet för att ta del av kunskapen kring våra samlingar.

Utgångspunkten är museets skosamling där vi valt skor bland annat utifrån de berättelser som finns kring dem. Det engelska begreppet "storytelling" är en vanlig metod på svenska museer av idag.

Utställningen består av två delar, dels skor ur museets samlingar, dels installationer med utgångspunkt från boken "Skor är huvudsaken", som är skriven av 17 kvinnliga forskare vid Uppsala universitet. Den delen heter också just så.

Som du ser är det ett val vi gjorde för just denna utställning, inte en allmän trend för övrig verksamhet.

Varmt välkommen hit till museet och sko-utställningen, där alla texter är på svenska, men det finns även en förkortad version på engelska. I "Skor är huvudsaken" finns dessutom hela boken i engelsk översättning.

Med vänlig hälsning

Ingrid Zakrisson

Utställningsproducent/Antikvarie

Kommunikation

Stiftelsen Upplandsmuseet

28/1 2015

 

Skickat: den 27 januari 2015 19:14

Till: Ingrid Zakrisson; Håkan Liby

Ämne: Ang utställningen Shoe Stories

Hej ni på Upplandsmuseet!

Jag har just fått ert första nyhetsbrev som e-post. Trevligt!

Men tyvärr blev jag mindre glad när jag började läsa det och ser rubriken "Ny utställning: Shoe Stories." Varför engelska? Varför fick inte utställningen heta Berättelser om skor, som det står på er hemsida, med små bokstäver under det engelska med versaler, och inte alls i nyhetsbrevet där utställningen bara heter Shoe Stories. Eller varför inte det fyndiga Skorna är huvudsaken, som boken heter som utställningen bygger på.

Finns det någon saklig grund till språkvalet? Eller är det så att ni medvetet eller omedvetet har en föreställning om att man "måste" använda engelska och därmed härma reklamjargongen för att hävda sig i mediabruset? I så fall tror jag ni har fel. Många tycker det är enormt tröttsamt med all denna malplacerade engelska där den inte hör hemma.

Det här handlar naturligtvis inte om information på engelska till besökare från andra länder. Självklart ska ni ha information på flera språk i museet. Min invändning gäller just titeln på utställningen. Jag måste erkänna att det var ett tag sedan jag besökte museet så jag måste fråga om ni brukar ha engelska namn på era utställningar. Eller finns det något speciellt skäl till att just den här har ett engelskt namn? Är det så att ni har tänkt göra likadant med flera utställningar i framtiden, så tycker jag ni ska tänka om i så fall.

Vänliga hälsningar

Susanne Ljung Adriansson