Sprakforsvaret
   

Pressmeddelande/Öppet brev: Är den ”nordiska modellen” ett svenskt varumärke?

6/2 2015

Nordiska rådet

Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti

Patentbesvärsrätten

Det har uppstått en konflikt mellan Nordiska rådet och Socialdemokraterna i Sverige angående användningen av begreppet den ”nordiska modellen”.  De senare har registrerat begreppet som ett varumärke, vilket Nordiska rådet har bestridit. Patentbesvärsrätten i Sverige beslutade dock den 18 december 2014 att ge Sveriges socialdemokrater ensamrätt till varumärket ”Nordiska modellen”.

Patentbesvärsrättens beslut är underligt. Det finns anledning att instämma i Nordiska rådets presidiums överklagande i april 2014 att:

”den nordiska modellen utgör ett allmännordiskt politiskt gods, och kan inte betraktas såsom varande ensidigt svenskt eller tillhörande någon särskild politisk gruppering. Den nordiska modellen är en del av hela Nordens och alla nordbors kulturpolitiska arv.”

Nordiska rådets president, Höskuldur Þórhallsson, säger också att

”’den nordiska modellen’ har använts i olika sammanhang inom det officiella nordiska samarbetet i årtionden, oavsett vilken politisk majoritet som har företrätt regeringar eller parlamentet.”

Man måste komma ihåg att den ”nordiska modellen” syftar på en föränderlig verklighet. I domskälet från Patentbesvärsrätten heter det:

”’Den nordiska modellen’” utgör en beteckning på en samhällsmodell som sedan förra århundradet använts i de nordiska länderna och som innefattar en välfärdsstat med bl.a. ett utbyggt socialt skyddsnät, hög levnadsstandard, hög sysselsättning och en hög nivå av jämställdhet. Beteckningen används bl.a. i samhällsdiskussionen och i den politiska debatten.”

Det förefaller märkligt att Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti har introducerat en ”nordisk modell” och inte nöjt sig med en ”svensk modell”.  En ”nordisk modell” borde omfatta alla de nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det framgår inte om SAP agerar i samråd med de socialdemokratiska partierna i de övriga nordiska länderna eller inte. Har de också registrerat den ”nordiska modellen” som varumärke i sina respektive länder? Om detta är fallet, så är det en fråga för historieskrivningen, vilket faller utanför ramen för vårt ställningstagande. Om Socialdemokraterna i Sverige däremot ensamt har inregistrerat varumärket ”den nordiska modellen”, finns det anledning att reagera av språkliga skäl.

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti kan alltså göra anspråk på en ”svensk modell”, inte en ”nordisk”. Om det vore så att det var Socialdemokraterna i Sverige hade utarbetat den ”nordiska modellen”, förutsätter det att SAP alltid har varit det parti som först tagit initiativ till progressiva reformer, medan de övriga regeringarna eller de övriga socialdemokratiska partierna i Norden enbart har anslutit sig. Det är en inte alltför vågad gissning att detta knappast varit fallet. Det räcker med att påpeka att allmän och lika rösträtt infördes 1906 i Finland, 1913 i Norge, 1915 i Danmark och Island och 1919 i Sverige.

Begreppet den ”nordiska modellen” kan ges varierande innehåll över tid och syftar alltså på en föränderlig verklighet. Det kan naturligtvis fungera som ett propagandanummer eller som en säljande slogan, men något varumärke specifikt för Sverige är det inte.  Det måste stå alla nordbor att fritt använda begreppet, oavsett vilket innehåll man sist och slutligen lägger in i det.

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/

www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

             sprakforsvaret@yahoo.se

Kontaktpersoner:

Christer Janson - tel: 070 3093932

Olle Käll - tel: 026 659188

Per-Åke Lindblom - tel: 070 7782302   

Hillo Nordström - tel: 070 5356056

Arne Rubensson - tel: 070 5355501