Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Nymans Ur 1851

1/6 2015

Hej Melissa och tack för ditt svar

Jag har bott och arbetat i USA i flera år och tillbringat långa perioder i Storbritannien. Mot den bakgrunden anser jag att jag talar och förstår engelska ganska bra, MEN min engelska kommer ändock aldrig i närheten av min svenska. Den förblir ett klart underlägset andraspråk. Inget konstigt med det; ett modersmål är överlägset ett senare inlärt språk hos de allra flesta av oss. Detta är naturligt.

Tyvärr tror - och anser - många svenskar att de är bra på engelska, dvs "lika bra som på svenska, så det spelar liksom ingen roll vilket språk jag använder".

Detta är en stor myt. Svenskar - de allra, allra flesta - är faktiskt bara mediokra i engelska jämfört med i sitt modersmål - vilket i sig är helt naturligt och inget märkligt. Märkligt blir det först när man inte inser att så är fallet!

Du skriver: "Då kommunikationen dessvärre, i mitt tycke gör sig mycket bättre på det engelska språket än det svenska, i detta fallet." Alltså "tycker" du bara något, samtidigt som du beklagar det ("dessvärre"). Engelska är inget överlägset språk. Ännu en myt. Det gäller att anlita någon som behärskar god svenska för översättning av texter, men sådana personer finns det gott om. Du och jag, kanske ...

Svenska formuleringar i annonser rakt fram till en svensk läsekrets. De tränger igenom, och uppfattas direkt - inte indirekt!

Jag tycker inte, utan bara konstaterar att kommunikationen - i Sverige - gör sig faktiskt mycket bättre på svenska språket än på något annat språk.

För ett så anrikt företag som Nymans Ur tycker jag att det är beklagligt att ni på företaget inte inser värdet av att bygga ert varumärke - i Sverige - kring ert goda rykte som ett svenskt företag. För inte skulle ni väl komma på nå´n befängd idé om att byta namn till "Nyman´s Watches". Nä, nä, nä - det skulle kännas lite - nej Mycket - "cheap", eller hur?

Med vänliga hälsningar

Bertil Göransson

Västerås

Date: Mon, 1 Jun 2015 15:24:38 +0000

Hej Bertil,

Tack för ditt e-postmeddelande till Nymans Ur 1851 i Stockholm.  Du önskade svar på det.

Vi tycker att det är tråkigt att läsa din reaktion på vår annons tillsammans med det tyska klockhuset A. Lange & Söhne. Nymans Ur 1851 tar inte fram globala kampanjer åt våra klockvarumärken som vi saluför utan detta gör de internt och vi får vara med på ett hörn som till synes gör sig tydligt även på annonsen.

Vi har även annonser med just A. Lange & Söhne där vi tillsammans utrycker oss på svenska och har arbetat mycket med att översätta texten till det bästa. Då kommunikationen dessvärre, i mitt tycke gör sig mycket bättre på det engelska språket än det svenska, i detta fallet. Bifogar vår fina kampanj med den svenska texten. Vi väljer dock att i väldigt många tidningstitlar med hög internationell nivå och affärsfokuserade tidningar, där vi vet målgruppen inte endast är svenskar, svenskfödda och framförallt affärsmän och affärskvinnor som bosatt sig i Sverige och talar engelska med kollegor och vänner, använda oss av det engelska språket. Vi vet att många som flyttar till Sverige inte behöver eller känner sig tvingade till att lära sig svenska då svenskar talar så bra engelska. Vi väljer då att kunna kommunicera till fler än bara de som kan svenska.

Det handlar med andra ord inte om att göra oss till, utan vi anpassar oss till de globala varumärkena vi saluför, samtidigt som vi anpassar oss till målgrupperna. Det här sättet att kommunicera på är ofta förekommande och inget vi på Nymans Ur är ensamma om.

Med vänlig hälsning/With best regards,

Melissa Schille