Sprakforsvaret
   

Brev till AMF Fastigheter

Till

mikael.wallgren@amffastigheter.se

Kopia

Språkförsvaret

okt 19 vid 2.04 PM

Hej,

vad är ”internationell attraktionskraft”?

Varför kallar man ett ”stadsrum” mitt i City i i Sveriges huvudstad, där svenska är huvudspråk, för något så löjligt som ”Urban Escape”?  Genom att språkligt imitera något från engelskspråkiga länder förringar man det unikt storslagna i Stockholm – som om Sverige inte har ett eget värde utan måste efterapa något som inte är svenskt. Och ingenting blir för övrigt ”internationellt”  genom att man kaster in några ord på engelska i namnet på ett ”stadsrum”, en stadsdel eller arena. Snarare visar det  brist på förståelse av svenska som bärande språk och därmed förlorar företeelsen sitt intresse för svenska såväl som icke-svenska  betraktare. Det unika suddas helt enkelt bort i ett meningslöst mischmisch. Det kan knappast gagna den påstådda attraktionskraften.

Svenska språket är mycket rikt på ord och uttryck. Det finns nästan alltid fullgoda alternativ till engelskspråkiga floskler. Särskilt för oss som har engelska som huvudspråk ter sig missbruket av engelska ord i svenskan som mycket störande, ofta enfaldigt—som om svenska språket inte är gott nog för klåfingriga  marknadsförare och reklammakare.

Och hur förväntar man sig för övrigt att ”Urban Escape” ska uttalas av gemene man?  På svengelska?

Vänliga hälsningar

Lars Nordberg

Vallentuna