Sprakforsvaret
   

Öppet brev: Ersätt "Stockholm Low Line" med "Spårpromenaden"

Stockholm den 2 november 2015

Till Stockholms stad

Stadsbyggnadsnämnden

Box 8314

104 20 Stockholm

   

Ang: Namn på föreslaget promenadstråk vid Årstaviken.

Med anledning av ett nu aktuellt förslag från Stockholmscentern att omvandla den gamla järnvägsbanken längs Årstaviken på Södermalm till ett promenadstråk har vi med förvåning noterat i pressen att man börjat använda arbetsnamnet ”Stockholm Low Line”. Detta skulle vara inspirerat av en annan omvandlad järnvägssträckning i New York benämnd ”The High Line” syftande på att sträckningen huvudsakligen är lagd på pelare i luften ovanför markplanet.

Vid en närmare undersökning finner vi att det ursprungliga förslaget inklusive namn och koppling till New York kommer från en studentuppsats vid SLU, Ultuna, av Hanna Nyström 2010.

Vi anser att ”Stockholm Low Line” som namn på ett promenadstråk är helt oanvändbart av följande skäl:

1) Vi har en gällande språklag, som säger att i Sverige skall svenska användas i offentliga sammanhang. Detta gäller särskilt namngivning av gator, torg och andra offentliga platser.

2) Ingen gör en naturlig association till en annan för svenskar praktiskt taget okänd liknande företeelse i New York. Kopplingen är ytterst långsökt.

3) Den antipodiska kopplingen mellan en högjärnväg på pelare (”high”) och en normaljärnväg i markplanet (”low”) är helt felaktig.

Folk kommer att fråga sig vad som är (”low”) i Stockholm Low Line.

Som namn på detta promenadstråk föreslår vi: SPÅRPROMENADEN.

Det är vår förhoppning att ”Spårpromenaden” omedelbart skall komma att användas som arbetsnamn av Stockholms stads hela organisation i väntan på beslut om ett svenskt namn i linje med den gällande språklagen.

Med vänlig hälsning

Språkförsvarets styrelse

gm Lars Fredriksson/Per-Åke Lindblom

Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/

www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

             sprakforsvaret@yahoo.se

             info@språkförsvaret.se (kan bara nås av vissa e-postprogram)

Kontaktpersoner:

Christer Janson - tel: 070 3093932

Olle Käll - tel: 026 659188

Per-Åke Lindblom - tel: 08 7602302 –  070 7782302        

Hillo Nordström - tel: 070 5356056

Arne Rubensson - tel: 070 5355501