Sprakforsvaret
   

Sänd dokumentärer på originalspråk – sluta dubba till engelska i svensk teve

(Öppet brev/pressmeddelande från Språkförsvaret)

Sveriges Television AB - SVT

105 10 Stockholm

Sänd dokumentärer på originalspråk – sluta dubba till engelska i svensk teve

Nu har serien Förintelsen – historiens värsta brott börjat sändas i Kunskapskanalen. En viktig serie i angeläget ämne. Men fast serien är fransk får svenska tevetittare bara uppleva den med engelsk speakertext. Det är både tråkigt och onödigt.

Begripligheten ökar knappast nämnvärt av att man sänder en engelskdubbad version, eftersom tittaren ju ändå har den svenska texten. Däremot kommer man längre ifrån originalet. Det är också tråkigt att nästan aldrig få höra något annat än engelska i rutan. I detta fall förtar den engelska speakern i viss mån också autenticiteten, eftersom Frankrike genom den tyska ockupationen var påtagligt drabbat av förintelsen, vilket inget engelskspråkigt land på samma sätt var.

Detta är tyvärr långtifrån det enda exemplet på när dokumentärer från olika länder förses med engelsk speakertext i svensk television. Tidigare denna vinter har SVT sänt den tyska dokumentären Rhens vilda natur. Fast det var en tysk dokumentär om natur i Tyskland sändes den med engelsk speaker. Andra färska exempel är  Livet som diktator, fransk dokumentär med engelsk speaker och  Perus extrema natur, samma sak.

Att dokumentärer presenteras på engelska vid mässor där program säljs, är naturligt. I samband med att SVT köper programmen borde det dock rimligen vara en enkel sak att få dem levererade på originalspråk.

För tittaren representerar originalspråket ett mervärde, dels just för att det är närmare originalet och i många fall upplevs som mer autentiskt, dels för att det rent allmänt ger en bredare bild av världen att få möta många olika språk. Det görs väldigt många bra program i engelsktalande länder, men det är inget skäl i sig för att program från andra länder också ska visas på engelska i svensk teve. En television i allmänhetens tjänst bör kunna manifestera öppenhet för andra språk och kulturer. Att sända dokumentärer på icke-engelska originalspråk är en del av vägen för att nå dit.

Språkförsvarets styrelse

Nätverket Språkförsvaret

www.språkförsvaret.se/sf/

www.sprakforsvaret.se/sf/

E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se

             sprakforsvaret@yahoo.se