Sprakforsvaret
   

Brev om utställningen ”History unfolds” på Historiska museet

Anmärkning: Historiska museet har tagit initiativ till en utställning med titeln "History unfolds"

Till museichef Maria Jansén,

Ang. utställning: History unfolds.

Hej,

med förvåning noterar jag Historiska museets usla ambitioner för språkvård med helt omotiverad inblandning av engelska fraser, rakt av utan kommentarer eller förankring i ett behov av bättre kommunikation i rubriksättning och texter.

1) Tycker du, att Historiska museet med denna namngivning är ett föredömligt exempel i utställningens tematiska utgångsfråga, nämligen:

"Diskussionen om hur historia och kulturarv skapas och används är viktigare än på mycket länge, i Sverige och i ett globalt perspektiv”.

2) Jag står gärna till tjänst med förslag till svenska namn.

3) Såvitt jag förstår, så lyder Historiska museet som myndighet under kravet att följa den av riksdagen antagna språklagen i anda och handling. Varför gör ni inte detta?

MVH

Lars Fredriksson

7/3 2016