Sprakforsvaret
   

Brev till Maria Jansén, Historiska museet, om ”History unfolds”

Ämne: History Unfolds

Hej Maria,

det är med bestörtning jag ser ert trista engelska ordval för rubriken på en utställning. Huvudspråket i Sverige är svenska – något att vara stolt över och att slå vakt om. För övrigt är ryska, tyska och franska större språk än engelska i Europa, men alla former av blandspråk bör undvikas om man vill framstå som seriös kulturbevarare och kunskapsförmedlare. Jag behärskar alla de där språken någorlunda, liksom svenska, och förstår när och var vart och ett av dem skall användas. Tanklös användning av engelska i för övrigt svensk text ger ett infantilt intryck. Eller tror ni kanske att svenska språket inte har sin egen bärkraft? Missbrukare av engelska hävdar ofta att de verkar i en internationell miljö i vilken svenska språket inte kan hävda sig. Föga tycks man förstå innebörden av ”internationell”.  

Jag föreslår att ni använder er av svenska i huvudordet och med mindre bokstäver därunder samma ord på ryska, tyska, franska och engelska (kanske också kinesiska och japanska). Det skulle i någon mån förläna det internationella intryck som ni uppenbarligen eftersträvar.

Vänliga hälsningar

Lars Nordberg

F d vice direktör vid Förenta Nationerna med globala ansvarsområden

7/3 2016