Sprakforsvaret
   

Historiska blottar sig

Hej Maria Jansén!

Hur utvecklar sig historien? Den frågan vill Historiska muséet diskutera med den svenska allmänheten – men tydligen på engelska! Tyvärr är det nog så att de flesta i vårt land inte förstår utställningens namn. Det är oklart om muséets tjänstemän gör det. I så fall har man ur sin historiesyn uteslutit uppfattningen att vi alla är med och skapar historien alldeles som Historiskas ledning är med och skapar vårt kulturarv genom att använda ett främmande språk i namnet på utställningen.

Jag vill på det skarpaste protestera mot utställningens namn och den människosyn som det ger uttryck för.

Med engagerad hälsning

Bo Alvberger

7/3 2016