Sprakforsvaret
   

Svar från Historiska museet på kritik mot utställningstiteln ”History unfolds”

(Detta brev har skickats till flera kritikerna – se tidigare inlagda brev i ”Brevarkivet”.)

Tack för dina synpunkter om namnet på utställningen History Unfolds. Du har tidigare varit i kontakt med Maria Jansén, vår museichef, men då hon är på tjänsteresa svarar jag i hennes ställe såsom ansvarig för Historiska museets publika verksamhet.

I alla våra publika erbjudanden på museet, i såväl utställningsproduktioner, som programverksamhet, visningar och familjeaktiviter, så gör vi noggranna analyser för vilka olika målgrupper som vi ämnar nå av olika typer av arrangemang men också tilltal. Naturligtvis är det så att vi som statlig kulturinstitution ska nå ut brett och till alla, men i dessa tider så är du också säkert väl medveten om betydelsen av att kommunicera med olika grupper på olika sätt och vid olika tidpunkter.

I arbetet med History Unfolds, som är en samtidskonstutställning med utgångspunkt i våra samlingar, har vi vägt in flera aspekter i rubrikvalet. I det här specifika fallet har vi valt att målgruppsanpassa rubriken till en mer samtidkonstintresserad publik men också internationellt orienterad publik då ca 65% av våra besökare kommer från utlandet.

Vi tycker att namnet på utställningen väl beskriver det som den kommer att beröra, nämligen att veckla ut och belysa gömda och glömda berättelser i våra samlingar och ge utrymme för nya tolkningar av desamma. Namnet har landat efter att både ha testat det med såväl externa som interna personer, vi har haft en auktoriserad översättare inkopplad och vi arbetar just i dessa dagar med en underrubrik på svenska som tydligt beskriver utställningens tematik.

Om detta kan vi naturligtvis ha olika synpunkter, men det är ett medvetet val som vi har gjort i just denna produktion.

I dagsläget presenterar vi samtliga utställningar på svenska och engelska, vilket vi kommer fortsätta med. Därtill erbjuder vi audioguider på flera språk, då de allra flesta museimiljöer numera är hyfsat internationella arenor där både besökare från Sverige och annorstädes ryms och ska känna sig välkomna.

Med vänliga hälsningar och med hopp om en trevlig helg!

Sophie Nyman

11/3 2016