Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Historiska museet om "History unfolds"

(Brevet läses nedifrån och upp)

Tack för ditt svar, men kom ihåg att det internationellt mest framgångsrika av alla företag med svenska rötter (IKEA) använder svenska namn på sina produkter och det har varit mycket lyckosamt.

Hälsningar

Anders

22/3 2016

Datum : 2016-03-22 - 08:38 (V)

Hej Anders!

Tack för dina synpunkter om namnet på utställningen History Unfolds.

I alla våra publika erbjudanden på museet, i såväl utställningsproduktioner, som programverksamhet, visningar och familjeaktiviter, så gör vi noggranna analyser för vilka olika målgrupper som vi ämnar nå av olika typer av arrangemang men också tilltal. Naturligtvis är det så att vi som statlig kulturinstitution ska nå ut brett och till alla, men i dessa tider så är du också säkert väl medveten om betydelsen av att kommunicera med olika grupper på olika sätt och vid olika tidpunkter.

I arbetet med History Unfolds, som är en samtidskonstutställning med utgångspunkt i våra samlingar, har vi vägt in flera aspekter i rubrikvalet. I det här specifika fallet har vi valt att målgruppsanpassa rubriken till en mer samtidkonstintresserad publik men också internationellt orienterad publik då ca 65% av våra besökare kommer från utlandet.

Vi tycker att namnet på utställningen väl beskriver det som den kommer att beröra, nämligen att veckla ut och belysa gömda och glömda berättelser i våra samlingar och ge utrymme för nya tolkningar av desamma. Namnet har landat efter att både ha testat det med såväl externa som interna personer, vi har haft en auktoriserad översättare inkopplad och vi arbetar just i dessa dagar med en underrubrik på svenska som tydligt beskriver utställningens tematik.

Om detta kan vi naturligtvis ha olika synpunkter, men det är ett medvetet val som vi har gjort i just denna produktion.

I dagsläget presenterar vi samtliga utställningar på svenska och engelska, vilket vi kommer fortsätta med. Därtill erbjuder vi audioguider på flera språk, då de allra flesta museimiljöer numera är hyfsat internationella arenor där både besökare från Sverige och annorstädes ryms och ska känna sig välkomna.

Med vänliga hälsningar och med hopp om en trevlig tisdag!

Sophie Nyman

Avdelningschef/Director of Department

Statens historiska museum / The Swedish History Museum

 

Till: Sophie Nyman

Avdelningschef / Director of Department

Hjälp!

Jag blir bedrövad när jag ser att ni ska ha en utställning med namnet "History Unfolds" i höst. I min värld ska Historiska museet visa det svenska kulturarvet. Då blir det helt galet att ha ett engelskt namn på utställningen. Ett svenskt namn vore det enda rätta att välja, eller möjligen ett tyskt eller franskt namn då dessa språk har haft stor inverkan svenskan i äldre tider.

Byt genast till ett namn!!

Tyvärr gör ert val av namn på utställningen att jag inte kommer att besöka Historiska museet under tiden som utställningen pågår. Dessutom kommer jag att råda mina bekanta att göra detsamma.

Med vänliga hälsningar

Anders Bodén

21/3 2016