Sprakforsvaret
   

Anmälan till Diskrimineringsombudsmannen om språklig diskriminering

2016-06-08

Diskrimineringsombudsmannen

Anmälan om diskriminering

Härmed anmäls Sveriges Radio för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Den 24 maj fanns ett inslag om c:a 15 minuter i programmet Studio Ett i P1 där USA:s ambassadör i Stockholm intervjuades. Språkfördelningen svenska/engelska var ungefär 1/4 räknat i tid. Av intervjuarens frågor och ambassadörens svar fick jag alltså tillgång till bara en fjärdedel beroende på att jag p.g.a. olika omständigheter inte behärskar engelska.

Redaktionellt hade detta enkelt gått att lösa genom att spela in intervjun innan sändning och översätta både intervjuarens frågor och ambassadörens svar till svenska för en senare sändning.

Motivering

Jag tillhör en stor grupp svenska medborgare som behärskar svenska språket men inte engelskan. Vi har gemensamt att i olika grad inte fullt ut kunna tillgodogöra oss engelskspråkigt tal som inte översätts till svenska. För den äldre delen av befolkningen, som jag tillhör, har engelskan inte varit obligatoriskt ämne i skolan och för de allra flesta har inte engelskspråkighet varit aktuell i yrkeslivet. Även för yngre årgångar gäller att en majoritet svenskar för-står svenska bättre än engelska. Detta förhållande torde – eller borde - vara allmänt känt även av media.

Jag uppfattar det som en plågsam och hänsynslös diskriminering när Sveriges Radio trots detta har programinslag där engelskan dominerar över svenskan, och jag därmed utestängs från att få del av innehåll. Det ovan anmälda är bara ett exempel av ett otal motsvarande diskrimineringar jag upplever som radiolyssnare.

För mig och en stor del av SR:s lyssnare – särskilt de äldre – är det jämförbart med hur en döv person kan uppfatta tal utan översättning till teckenspråk eller text. SR tillämpar en attityd mot oss som innebär att vår bristande förståelse av främmande språk - i detta fall engelska - medför en funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning man förstärker genom bristande tillgänglighet. Det kan jämföras med att bygga trösklar i stället för att ta bort.

Man kan också lägga in en demokratisk aspekt på hur ”publik service-SR” behandlar oss genom bristande tillgänglighet av information som vi har rätt till. Med oss avses vi som förstår engelska språket i en fallande skala från knapphändigt till inte alls.

Bengt Blomberg

Adress: Stale Gata 9B, 455 34 Munkedal

Tel. 0524 – 712 39

e-adress: bengtblomberg@swipnet.se