Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Sveriges Olympiska kommitté om namnet Olympic Day

Från: Reinebo Peter

Datum: 26 september 2017 06:50

Ämne: VB: Olympic day

Hej Arne,

Tack för synpunkter och engagemang. Vi har mött din synpunkt förut.

Saken är den att vi ingår i ett internationellt samfund där det finns ett begrepp och en aktivitet som heter ”Olympic Day” vilken genomförs i väldigt många länder och som både räknas och ges visst stöd av våra internationella organisationer.

Rätt eller fel utifrån språkbruk så är det bakgrunden och förklaringen.

Med vänlig hälsning

Peter Reinebo

 

Date: 24 September 2017 at 06:01:21 GMT-4

To: Hans Vestberg

Subject: Olympic day

Hej, Er satsning på att popularisera mindre kända olympiska grenar och göra dem kända för barn och ungdomar är ett gott initiativ. Men varför har ni valt att benämna kampanjen på engelska. Är det ett inneboende förakt för svenska språket? Hade budskapet gått förlorat om det hetat Olympiska dagen eller Olympiadagen? Skulle ledare, volontärer, ungdomar och media ignorera initiativet då? Jag tar för givet att ni känner till språklagen från 2009 och att ni handlar enligt den och vill gärna veta hur ni ser på hur språklagen bör hanteras av er som organisation.

Med vänlig hälsning

Arne Rubensson