Sprakforsvaret
   

Språkförsvarets diskussionsregler

(För kännedom endast)

* I Språkförsvarets interna diskussionsgrupp kan man diskutera allt som rör Språkförsvaret och dess verksamhet liksom språkpolitik i Sverige och annorstädes. Meddelanden om andra frågor undanbedes. Rent partipolitiska frågor diskuteras bättre på andra webbplatser.

* Ge ditt inlägg en vettig rubrik som berättar vad det handlar om. Håll dig till ämnet!

* I Språkförsvarets diskussionsgrupp uppför man sig artigt och vänligt. Respektera att alla inte delar just dina åsikter - det är ju så en fri och levande debatt uppstår. Du måste också vara beredd på att ditt inlägg kan komma att få kritik.

* Skriv inget som du inte skulle kunna säga och stå för även om du stod öga mot öga med dina debattkamrater.

* Personliga påhopp och annan pajkastning är inte tillåtet.  Raljera inte över frågor som du tycker är barnsliga eller onödiga. Grundtanken med Språkförsvarets diskussionsgrupp är att vi ska uppmuntra och bistå varandra i den gemensamma kampen och diskutera grundläggande frågor på ett sakligt sätt.

* Rent nonsens är inte tillåtet. Inte heller meddelanden som innehåller uppenbara felaktigheter, osakliga beskyllningar eller som bara skrivs för att provocera.  Privata diskussioner mellan två personer skall inte föras i hela gruppen.

* Anmärk inte på andras språk eller stavning. Vi har alla olika språkliga färdigheter och det går ändå att förstå nära nog alla inlägg även om de inte skulle vara språkligt perfekta.

* Ifrågasätt inte andras inlägg utom då de bryter mot någon av dessa regler. Då är det snarare din skyldighet att påtala det. Om du anser att ett inlägg är oviktigt och inte intresserar dig, läs det inte utan gå vidare. 

* Skriv inte med endast VERSALER. På Internet betyder det att man skriker.

* Du kan skicka bilagor eller länka till andra webbplatser eller dokument i dina meddelanden.

* Den som inte följer dessa regler varnas högst två gånger av debattledare/moderator. Därefter genomförs en omröstning i diskussionsgruppen om avstängning av vederbörande. Beslut fattas med två tredjedelars majoritet bland dem som deltar i omröstningen.