Sprakforsvaret
   

Därför stödjer jag Språkförsvaret

Jag var tidigare medlem i Bernt Olssons med flere förening och skrev också i deras tidning. När jag insåg att de inte dög någonting lämnade jag föreningen men såg några år senare att Språkförsvaret hade bildats och ansökte om medlemskap. Språkförsvaret är en mycket intressant skapelse med stor potential, varför jag försöker vara med i och stödja den, fastän jag sedan sex år tillbaka, ehuru rikssvensk, bor i Nordens vita stad, Helsingfors.
 
Ulf Modin

29/6 2011