Sprakforsvaret
   

Därför stödjer vi Språkförsvaret

 

Läste i vår lokaltidning, Östgöta Correspondenten, om Språkförsvarets existens.

Jag blev nyfiken och letade upp hemsidan. Min fru och jag läste och läste – och känslan av samhörighet med Språkförsvaret bara växte. Vi har gått omkring och muttrat för oss själva om hur vi upplever det anglosaxiska inflytandet.

Den engelska sjukan visar sig på alla områden. De som saknar immunförsvar och smittas gör sig i våra ögon ofta löjliga. Det är viktigt att fler och fler tänker till och inte dras med i strömfåran.

Genom medlemskap i Språkförsvaret kanske vi kan få lite råg i ryggen.

Det är trots allt väldigt lätt att ta till engelskan när ”alla andra” använder den. Man måste anstränga sig för att inte ersätta det ena uttrycket efter det andra med engelska. (Ibland tror jag att de engelska fraserna är påhitt av de svenskar som tycker att det egna språket inte duger.) Innebörden av det som sägs och skrivs blir så otydlig, att vi får svårt att förstå varandra.

Roland Hedberg

26/2 2012