Sprakforsvaret
   

Uppsala - den bekymmersamma staden!

Jag har just skrivit brev till Uppsala Kommun, Uppsala Föreningsråd  och Hans Levander, Föreningen Life-Link. Eftersom innehållet rör alla Uppsalabor presenterar jag innehållet här.

Jaha! Så sällar ni er till raden av svenska lokalpolitiker som med bristfällig engelska ska slå ett slag för sin kommun. Uppsala City of Care betyder inte vad ni vill att det ska betyda. Den med engelska som modersmål tvingas tolka orden eftersom de låter främmande i den sammansättningen.

I min engelsk-svenska ordbok på närmare tvåtusen sidor läser jag bland annat care of eller care for i fler sammansättningar, men of care förekommer endast i en – full of care som betyder bekymmersam. Menar ni verkligen på fullaste allvar att ni vill marknadsföra er stad så?

Uppsala - den bekymmersamma staden!

Gunnar Lund

(Publicerad i Upsala Nya Tidning 4/2 2012 - här med författarens tillåtelse)