Sprakforsvaret
   

Svar till Björn I. Ohlson från Lunds Tekniska Universitet

Hej Björn

Tack för din epost och dina frågor. Luleå tekniska universitet är idag, 40 år efter starten, ett internationellt lärosäte där engelska och andra språk tenderar att vara lika frekventa som det svenska, en positiv bild vi önskar tydliggöra.

För att kunna verka på Luleå tekniska universitet krävs åtminstone akademisk grundexamen, varför alla sökanden förväntas ha goda kunskaper i engelska (kravställt).

Respektive personalannons är endast en kortare sammanfattning av den fullständiga och formellt utlysta svenska befattningsbeskrivning på vår webbplats ltu.se. Detta i enlighet med språklagen och övriga bestämmelser.

Varje svensk befattningsbeskrivning har utöver detta, i normalfallet, en fullt ut korresponderande engelsk översättning väl lämpad för internationella sökanden.


Utifrån eget valt språk på webbplatsen och kopplat till den utlysta tjänstens befattningsbeskrivning, faller det sig naturligt vilket språk ansökan bör ställas på. Respektive personalannons syftar således till att generera ytterligare intresse för tjänsten utöver de 130 000 till 160 000 unika besökare vi har varje månad totalt sett.

Med vänlig hälsning
Luleå tekniska universitet
Pål Kastensson, informations- och marknadschef

13/3 2012