Sprakforsvaret
   

East Sweden är direkt vilseledande

Glädjande nog klubbades inte förslaget om East Sweden igenom i Norrköpings kommunfullmäktige häromdagen. Har man kanske börjat inse det galna i förslaget?

Så länge Finland var en del av Svea Rike fanns skäl att dela in det i en västlig och en östlig del. Men när vi miste Finland för drygt tvåhundra år sedan blev det naturligare att orientera sig i en nordlig och en sydlig del. Ska man vara riktigt noga sträcker sig landet i nordnordostlig och sydsydvästlig riktning.

Då kommunpolitikerna i Linköping och Norrköping nu dammar av det gamla tänkandet, ville jag prova sanningshalten i förslaget om East Sweden eller Östersverige, som det borde heta på svenska. Drar man en rak nordsydlig linje, som delar landet i två lika stora halvor, är frågan om den linjen går rakt igenom Norrköpings centrum eller strax öster eller strax väster därom.  Linköping hamnar utan tvekan i Västersverige.

Att under de omständigheterna marknadsföra sig som East Sweden eller Östersverige är direkt vilseledande. Det kommer inte att finnas en enda tillrest utlänning som inte undrar över vad man dillar om.

Kom på något bättre förslag och gärna först på svenska så ni reflekterar bättre över vad ni påstår.

Gunnar Lund

(Publicerad i Norrköpings Tidningar 22/2 2012)