Sprakforsvaret
   

Tixotropihjälpmedel berikar svenskan

Var hittar man ett språk som det följande? "Selektiv tvättning av plattan utfördes med 0,4X SSC vid 49°C och efter lufttorkning exponerades plattan för röntgenfilm. Positivt hybridiserande kloner analyserades vidare genom dideoxisekvensbestämning. Från de positiva kolonierna selekterades en rekombinant plasmid, betecknad pPA-N44intA delta, vilken innehöll den rätta utelämningen." 

Citatet är hämtat från en patentbeskrivning. Det är ingen vacker svenska, men det är väldigt bra att den finns.

Många tror att engelskan kan tränga ut svenskan genom att vi successivt får fler och fler lånord. Men så förtvinar inte språk. De många lånorden, t e. i patentbeskrivningar, är snarast ett tillväxttecken Tack vare dem kan vi tala och skriva om ny teknik på svenska. Fackspråket förnyar sig.

Nej, faran uppstår när vi slutar att skriva och tala på svenska inom ett område. Det är vad som hotar patentbeskrivningarna.

Regeringen förbereder att lagstifta bort svenskan inom patenträtten. Än så länge måste ett patent som ska vara giltigt i Sverige översättas till svenska. Principen är enkel: dokument med rättslig kraft i Sverige ska vara tillgängliga på svenska.

Men sedan ett år tillbaka pågår EU-förhandlingar om att patent bara ska behöva finnas på engelska för att gälla i hela EU. Storföretagen driver på; de vill slippa dyra översättningskostnader när de etablerar sina många patent.

Ytterst lär initiativet komma från amerikansk storindustri, som tycker det är onödigt med papper man inte begriper. Medelhavsländerna, Österrike och Finland stretar emot. Nordvästeuropa lutar åt English only-lösningen. Så också Sverige, åtminstone justitie- och näringsdepartementen. Avgörandet lär dröja ännu något år.

Patentbeskrivningar har inte många läsare. Men den tekniska svenskan förnyas och preciseras i dessa patenträttshandlingar som av juridiska skäl fordrar ett mycket exakt språk. När de högt kvalificerade patentingenjörerna sliter med sina översättningar eller originaldokument föds och frodas orden: inloppsflänsar, enveloppdetektorer, medelutsprångstopp, varmförseglingsbar, tvärsektionsarea, uteffektsignal, polyesterfilmkompositer, gemensam-modundertryckning, neopepentylglykol, plasminogenaktivatorprodukt, tixotropihjälpmedel och fotonkorrelationsspektroskopi. Inga skönheter, som sagt, men effektiva inom sitt fackområde. De kan vandra vidare till termbanker, arbetsbeskrivningar och läroböcker. Svenskan berikas.

Transnationella storföretag med översättningsavdelningar och jurister reder sig utan patent på svenska. Men hur ska småföretagare och innovatörer utan kapital klara att läsa andras patentbeskrivningar och utforma egna utan att riskera misstag och mycket dyra rättsprocesser? Och i förlängningen drabbas vi alla som inte har engelska som modersmål. Det är tillräckligt svårt att utveckla och begripa juridik och teknik på svenska hur blir det då inte på andra språk? Vi blir dummare utan svenska patent, helt enkelt. Så var det med småföretagarvänligheten och Sverige som kunskapsnation.

Olle Josephson

- Svenska Dagbladet 6/2 2002

(Publicerad med författarens tillstånd)

Tillbaka till Artikelarkivet