Sprakforsvaret
   

Mall för framtida skrivelser till svenska myndigheter

Onsdagen den 7 december 2005, ett minnesvärt datum, en sorgens dag i svensk historia, beslöt Sveriges riksdag att svenska språket inte ska vara officiellt språk i Sverige. Vi får räkna med att engelska i fortsättningen blir allt vanligare i myndigheternas kontakter med allmänheten. Vi som älskar vårt modersmål bör ändå inte ge upp. En väg att försvara vårt lands majoritetsspråk är att alltid inleda våra brev och skrivelser till verk och myndigheter med ett krav på att få använda svenska språket. Det kan exempelvis formuleras på följande sätt:

 

Fully aware of the fact that the Swedish language is not an official language of Sweden, I request that the handling of this errand may be done in my mother tongue, Swedish."

 

("I full insikt om att mitt modersmål svenska inte är officiellt språk i Sverige, anhåller jag att i handläggningen av detta ärende få bruka mitt modersmål.")

 

Fritz Åberg

14/12 2005

- texten också publicerad i "Målföret"

Åter till "Bara på Språkförsvaret".