Sprakforsvaret
   

Felaktig kvittning räddade regeringen i fråga om "Bästa språket"

I samband med riksdagsbehandlingen av ”Bästa språket” hade de borgerliga partierna motionerat om att svenska språkets ställning skulle lagfästas som huvudspråk och att svenskans ställning i EU skulle stärkas. Detta var de viktigaste skiljelinjerna i fråga om regeringspropositionen. Under riksdagsdebatten yrkade miljöpartiet bifall till de borgerliga utskottsreservationerna.

De borgerliga partierna tillsammans med miljöpartiet har 175 mandat i riksdagen, d.v.s. majoritet. Ändå segrade regeringspropositionen/utskottsmajoriteten med röstetalet 147 – 145 i båda dessa frågor. Hur var detta möjligt? De båda politiska vildarna röstade med utskottsmajoriteten ifråga om den första punkten.

Kvittningen fungerade inte. Kvittning är en överenskommelse mellan riksdagspartier om att en eller flera ledamöter frivilligt ska avstå från en viss omröstning för att kompensera att ledamöter från partier som står för en motsatt uppfattning inte kan närvara (varigenom röstbalansen alltså bevaras). Systemet sköts av särskilda kvittningsmän som varje parti utser.

57 ledamöter deltog inte i omröstningen om punkt 1 – mål för en nationell språkpolitik. Av dessa tillhörde 27 ledamöter de partier, socialdemokraterna och vänsterpartiet, som ingick i utskottsmajoriteten, och 30 de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det var alltså minst en ledamot för mycket från s+v, som röstade, och minst en ledamot för lite från de borgerliga partierna och miljöpartiet. Det skulle alltså egentligen ha blivit 146 – 146 och propositionen skulle ha skickats tillbaka till kulturutskottet.

När det gäller punkt 5 om svenska språkets ställning i EU, var förhållandet detsamma – 26 frånvarande från s + v, medan 29 var frånvarande från det borgerliga blocket och mp. I och för sig avstod en politisk vilde från att rösta, men i gengäld tryckte en miljöpartist på fel röstknapp, så även denna omröstning slutade 147 – 145.

Per-Åke Lindblom

8/12 2005

Källa: Riksdagsprotokollet från den 7/12 2005 samt information från närvarande riksdagsledamöter.

Åter till "Bara på Språkförsvaret"