Sprakforsvaret
   

Ge också svenskan lagskydd!

Svenska språket är en del av vår historia och vår kultur. Och naturligtvis det självklart bästa språket för oss, som har det som modersmål. Det känns därför viktigt att värna vårt språk. Detta borde vara lika viktigt som det har varit för samer, judar, romer, tornedalsfinnar och sverigefinnar att värna sina språk och som de gjort med framgång därmed fått sina språk lagskyddade i Sverige.

Centerpartiet kämpar för att även svenska språket ska lagskyddas. Regeringen är dock negativ till detta och motiverar sin negativa hållning mot lagstiftning med att "Svenska språket är av hävd det språk som används i Sverige och är ett mycket väl beskrivet och dokumenterat språk, såväl i nutid som under tidigare perioder. Svenska är också ett av EU: s officiella språk"

Regeringen tycks därför anse att det räcker att markera att svenska språket är landets huvudspråk genom att föreslå ett språkpolitiskt mål som lyder: Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige. Ett mål är väl bra att ha, men hur många gånger når vi av alla de mål som vi sätter upp här i landet? Vi kan bara nämna skolans mål, arbetsmarknadsmål, rehabiliteringsmål, o.s.v.

Det finns redan idag en del områden där vi ser att engelskan tränger ut svenskan. Det allra tydligaste är inom datavärlden, men det finns även många andra områden t ex universitets- och högskolestudier. Idag skriver studenter ofta sina uppsatser på engelska och presenterar dem på engelska. Det är naturligtvis utmärkt att studenterna trimmar sin engelska, men det är rimligen lika viktigt att de behärskar och utvecklar sitt modersmål. Idag förekommer det allt oftare såväl inom den akademiska världen som inom datavärlden att man har svårt att precisera vad man menar på begriplig svenska. Det finns också grundskolor som gått över till engelska som enda undervisningsspråk. Det har setts som "framåtsyftande" att eleverna ska behärska ett världsspråk, Självklart är det bra att behärska flera språk, men om det sker på bekostnad av det egna modersmålet, så menar vi att det är fel.

Vi är ju väldigt noggranna i Sverige med att invandare ska få undervisning i sitt modersmål när de går i skolan, för att de lättare ska ta till sig kunskaper, men vi är inte lika noga med att påpeka att barn med svenska som modersmål ska behärska sitt språk till fullo. I propositionen kan vi läsa en del märkliga argument från regeringen om varför de avvisar lagförslaget. Där står bl.a. "det är inte oproblematiskt att föreskriva att svenskan ska vara landets officiella språk i internationella sammanhang". Menar regeringen att det är ett problem att svenska är ett officiellt språk i EU-sammanhang?

Centerpartiet ser det som väldigt viktigt att värna och vårda det svenska språket. Därför betonar vi också skolans viktiga uppgift när det gäller alla barns rättighet att få lära sig läsa och skriva svenska. Det är dags att precis som vi värnar olika minoritetsspråk nu också lagskydda det svenska språket.

Birgitta Sellén, Sundsvall/ Sven Bergström, Forsa

Riksdagsledamöter för centerpartiet

 

(Hudiksvalls Tidning 6/12 2005 - här publicerad med författarnas tillstånd)

Åter till Debatt- och insändarararkivet!