Sprakforsvaret
   

Onödig anglifiering

Engelskan är på frammarsch i världen och i Sverige. Jag tillhör de som anser att det har gått för långt.

Engelskan brer inom skolvärlden ut sig på svenskans och andra språks bekostnad. Företag går, trots huvud-saklig verksamhet i Sverige, över till engelska som koncernspråk. Engelskspråkig reklam används i allt större utsträckning. Inom EU utmärker sig svenska företrädare genom att inte utnyttja rätten till tolkning. De sågar av den gren de själva sitter på. Se på tv-utbudet: En enorm anglosaxisk dominans. Jag saknar filmer från andra länder.

Invandrare förväntas lära sig svenska men engelsktalande verkar undantagna, p g a att för många svenskar är så inne på att tala engelska. De verkar inte inse att de missgynnar svenskan. 1998 utarbetades ett "Handlings-program för att främja svenska språket". Det mynnade ut i betänkandet "Mål i mun." I höst ska äntligen en proposition läggas i frågan. Politisk överkänslighet kan vara orsak till dröjsmålet. Vari ligger det känsliga i att lagstadga om vårt gemensamma huvudspråk? En självklarhet i de flesta länder. Svenskan är officiell i Finland men ej i Sverige. Absurt! Den har ansetts självklar här. Vakna politiker, så är det inte längre.

Övertron på engelskans fördelar är stor. Jag anser att man noga ska överväga om man ska släppa in den inom ett område. Överskattningen av engelskkunskaper är också stor och många är de som tvingats sitta med en ordbok istället för att kunna läsa på svenska.

Globaliseringen innebär i princip en anglifiering, för ordet har blivit synonymt med engelskspråkigt.Det finns en orättvisa i att ett nationellt språk blivit världsspråk. Det rättvisa vore ett neutralt världsspråk.

Det är hög tid att värna svenskan, som borde vara ensamt obligatoriskt språk i Sverige. Modersmålet är mer än ord. Min uppmaning till läsarna: Tänk efter/ifrågasätt. Kräv svenska. Det är en medborgerlig rättighet. Det går inte att sticka huvudet i sanden och hoppas att någon annan tar tag i saken. Ibland måste man vara "någon" själv.

Per-Owe Albinsson, Nätverket Språkförsvaret

(Publicerad i Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Dala-Demokraten 18/8 2005 - i Dagens Nyheter den 25/8)

Åter till "Debatt- och insändararkivet"!