Sprakforsvaret
   

Svenskan tystnar...

Engelska språket är den stora vinnaren i den pågående globaliseringen. Men precis som starka växter på en äng har den börjat kväva mindre språk som t.ex. svenskan. Mångfalden minskar och endast ett ensidigt anglo-amerikanskt synsätt gör sig gällande genom språket. Likt en koloni tvingas många svenskar använda engelska i skola och arbetsliv.

Vi är språkligt väldigt aningslösa i Sverige, och många tycker att det är praktiskt och rationellt att alla i världen talar samma språk. Ibland verkar vi vara det första land som frivilligt arbetar på att byta språk. Producenter av engelska böcker, filmer, dataspel och musik applåderar och får en större marknad, svenskspråkiga en allt mindre. Vi försvarar inte ens vårt eget!

Nu kan man inte byta språk som man byter skjorta, fastän många verkar tro det. I modersmålet sitter vår historia och en stor del av vår identitet i världen. Med svenskan skall vi också fatta framtida beslut, inte på engelska.

Det bör tilläggas att engelska är utmärkt som kontaktspråk i olika sammanhang, men det är ett enormt större steg att som svenskspråkig göra det till arbetsspråk. Att behärska ett språk tar mycket tid och ytterst få lär sig behärska fler språk på samma sätt som modersmålet, vad gäller förståelsedjup, nyanser och exakthet i uttrycket. Ibland verkar många tro att man kan spela matchen lika bra på bortaplan. De begår ett grundligt misstag!

Vi skall behärska svenskan först. Sedan har man en bra grund för många andra språk. Engelskan har fått för stor plats i många skolor, och tusentals elever får en "tunnare" svenska att uttrycka sig med.

Rätten till modersmålet hotas på många nivåer. Svenskan finns bara som officiellt språk i Finland, inte i Sverige. Regeringen lär i sin kommande höstproposition inte vilja föreslå att svenskan får samma status som i Finland, trots utredningsförslag. Men att arbeta för svenskan har inget att göra med grumlig nationalism som nedvärderar andra.

Per-Owe Albinsson/Olle Käll/Per-Åke Lindblom

(Insändare publicerad i Expressen 7/8 2005)

Åter till "Debatt- och insändararkivet"!