Sprakforsvaret
   

Stora skillnader i språkmedvetenhet mellan Finland och Sverige

Jag tror att Finland har en stor fördel i sina två officiella språk i landet, något som både svenskan och finskan vinner på. I Sverige har vi nämligen inget officiellt språk (tro det eller ej!), och riksdagen vill inte upphöja svenskan till detta heller. Många svenskar anser mycket aningslöst att "engelska räcker" i alla kontakter utomlands och ibland t.o.m. inom landet. Många gymnasier och t.o.m. grundskolor har så mycket undervisning på engelska att modersmålet blir lidande.

I ett mångspråkigt Europa har det blivit allt viktigare att inte låta den egna identiteten och historien suddas ut, och att vara stolt över den, inte minst genom att uttrycka den på sitt modersmål. Frågorna är nya för oss i Sverige, och det slår mig alltid vid resor i Finland hur mycket mer konsekvent man översätter mellan olika språk, inte minst olika turistbroschyrer, som ju ofta finns på fem eller sex språk (tyska, franska och ryska finns mycket ofta med). Att läsa något på sitt modersmål är alltid mycket lättare.

I Sverige tycker man det räcker med engelska för alla... Engkelspårigt, skulle man kunna kalla det.

Olle Käll

(Publicerad i svenskspråkiga Hufvudstadsbladet, Helsingfors, 27/7 2005)

Åter till "Debatt- och insändararkivet"!