Sprakforsvaret
   

Varför verkar svenskar skämmas för sitt modersmål?

Finns det någon bland er läsare som skulle kunna förklara för mig varför så många svenskar verkar skämmas för sitt modersmål och verkar tro att engelska är "finare"? Dessutom vore det intressant att få höra hur det kommer sig att de tror att engelska är ett lätt språk, när det i själva verket är ett av de svåraste språken som finns. Det är mycket lätt att "klara sig", det stämmer, men att verkligen "kunna" engelska, det är svårt det.

Själv arbetar jag med engelska (och ett antal andra språk, franska, tyska, italienska särskilt) dagligen sedan många år tillbaka, men jag lär mig hela tiden nya saker, vilket gör det hela ännu mera spännande. Skulle dock aldrig påstå att jag "kan" engelska perfekt. Och svenska är och förblir mitt modersmål.

I EU-sammanhang (främst i rådet, men även i kommissionen) har tolkning och översättning till och från svenska minskat med cirka 90 procent sedan den 1 maj förra året och detta har lett till mycket få reaktioner överhuvudtaget. Svenska språknämnden har tagit upp problemet vid ett par tillfällen, men det är också allt. Ingen debatt har väckts över att vårt fina svenska språk håller på att försvinna helt.

Det finns inget annat land inom EU som har sålt ut sitt språk på samma sätt som Sverige har gjort. (Och detta efter att ha lagt ner både mycket pengar och energi på att utbilda konferenstolkar, till och med långt efter det att man visste att det inte skulle finnas någon marknad för dessa tolkar.) Danskan har varit hotad många gånger men finns fortfarande kvar efter drygt trettio år. Och danskarna beställer åtminstone tolkning från danska, vilket visar att de är kloka nog att inse att det kanske går att lyssna till ett annat språk, men att det är en helt annan sak att uttrycka sig och verkligen få fram det man vill säga på ett främmande språk.

Hoppas några läsare kan hjälpa mig att förstå denna svenska attityd som jag tycker är ytterst märklig.

Cecilia Rydbeck

konferenstolk AIIC, Genève

(Publicerad i "Dagens Nyheter" den 7/5 2005 - återgiven här med författarens tillstånd)

Åter till "Debatt- och insändararkivet"!