Sprakforsvaret
   

Högskoleprov på engelska vore verkligen orättvist

I midsommaraftonens DN citeras en icke namngiven forskare (i ett inte närmare preciserat ämne) som förkunnar att ”högskoleprovet måste hållas på engelska", eftersom dess nuvarande utformning missgynnar personer med utländsk bakgrund. Förslaget är säkert väl menat, men frågan inställer sig vem som gynnas eller missgynnas av ett engelskspråkigt prov.

Om ett prov på svenska nu gynnar svenskar, skulle rimligen ett engelskspråkigt prov i första hand favorisera de tre promille av landets befolkning med engelska som modersmål (en grupp som knappast är åsidosatt i dag). Än mer anmärkningsvärt är att det sannolikt skulle missgynna övriga invandrargrupper minst lika mycket som den nuvarande situationen, och förmodligen rent av än mer.

Även om svenskar har en tendens att anta att medlemmar av andra nationaliteter behärskar engelska i minst samma utsträckning som de själva, är detta nämligen långt ifrån sanningen. I det gamla östblocket började man till helt nyligen med ryska, i arabländerna lär man sig i första hand klassisk arabiska, och tusentals i Sverige bosatta afrikaner kommer från länder där franska eller portugisiska är det förhärskande europeiska språket.

Till råga på allt blir detta förstås relevant först om personen alls lärt sig ett främmande språk. Vi glömmer lätt att även i det välutvecklade Västeuropa behärskar enligt officiell EU-statistik bara drygt hälften av befolkningen (56 procent) alls engelska, trots att det är ett obligatoriskt skolämne i de flesta EU-länder Även om inga tiliförlitliga siffror för dessa folk finns att tillgå, tyder ingenting på att kurder, kosovoalbaner och somalier skulle vara engelsktalande i högre grad än i genomsnitt högre utbildade belgare och österrikare.

Signalen som den namnlösa forskaren sänder ut är att den invandrare som vill lyckas i sitt nya hemland bör satsa på att lära sig engelska snarare in svenska. Man kan inte låta bli att undra hur detta skulle vara till gagn för den integration som jag antar att även forskaren eftersträvar.

Om provet ska hållas på andra språk än svenska vore snarast de nyligen utnämnda officiella minoritetsspråken ett rimligare val (och då som ett alternativ till svenska), möjligen tillsammans med en handfull större invandrarspråk.

Mikael Parkvall

Lingvist

(Publiceras med författarens tillstånd – även publicerad i Dagens Nyheters nätupplaga den 27/6  2003)

 

 Åter till "Debatt- och insändararkiv"!