Sprakforsvaret
   

Rik svenska värd att bevara

Patrik Ekengren (Synpunkt 27/4) vill låta engelska ersätta svenska språket som han menar saknar framtid. Men även engelskan förändras och skulle kunna gå ungefär samma väg som latinet, en gång "världsspråket". Latinet dog egentligen inte - det förändrades och utvecklades till modem italienska, spanska, franska etc. 

Stora språk riskerar att användas och misshandlas i ett otal varianter som förr eller senare blir separata språk inte alltid begripliga sinsemellan. Film, tv och internet kan nog gynna en engelsk gemenskap, men kan knappast hindra lokala och regionala varianter. På liknande sätt har danskan, norskan och svenskan utvecklats ur fornnordiskan.

Förändringarna beror delvis på att de har lånat ord - engelska, franska och tyska - men inte alltid samma låneord! Därför  har de tyvärr fjärmat sig från varandra och ”internationaliseringen" av de skandinaviska språken har lett i motsatt riktning till vad PE förställer sig. Isländskan däremot är i grunden samma språk men förblir användbar genom inre förnyelse.

Har man engelska till modersmål kan det vara bekvämt att andra talar ens språk, men det innebär även att man får se och höra sitt eget språk misshandlas. Skandinaver till exempel hittar på engelska ord och uttryck som är främmande för infödda engelsktalande. En engelsk kollega talar om "European English" som en ny variant vid sidan av amerikanska, brittisk engelska, ”pidgin English” osv. På en kurs i engelska sade vår brittiske lärare ungefär: svenskan är rik på vackra ord och uttryck, men  ni utnyttjar dem inte! Om svenskan inte har någon framtid, vilket jag betvivlar, så har den i i alla fall en historia och en levande litteratur.

Om PE:s befängda vision skulle bli verklighet så skulle framtida generationer av svenskar inte längre skulle kunna ta del av Bellman, Taube, Strindberg, Astrid Lindgren, Tove Jansson, Povel Ramel eller Kerstin Ekman på originalspråket och alltså vara främmande för deras rika och nyskapande språk. När man lär sig ett språk öppnas en dörr  inte bara till vardagssituationer utan till en kultur, en tankevärld Att avsiktligt låta ett språk dö är ett kulturellt mord.

Anders Schærström

Täby

(Publicerad på Svenska Dagbladets insändarsida, Synpunkt, den 11/5 2003 - här med författarens tillåtelse)

Åter till "Debatt- och insändararkiv"!