Sprakforsvaret
   

Rätt att neka vaccin

Jag skulle vilja kommentera en artikel i Mitt i Tyresö den 4 december 2001. Nämligen den om de fyra äldre invandrarmännen som skulle vaccinera sig på Bollmora vårdcentral men nekades på grund av att de inte hade med sig lappen med erbjudandet om gratisvaccination.

Visst kan de tyckas hårt handlat från vårdcentralen vid en första anblick men… Mig veterligen så har mannen, som sa sig vara gruppens ledare och språkrör, bott i Sverige sedan mitten av 70-talet. Har man bott så pass länge i ett land så tycker inte jag att man kan hänvisa till språkproblem. Med andra ord borde man kunna språket tillräckligt bra efter så många år. Om sen hans vänner har bott här kortare tid och talar/läser svenska sämre, så borde han ha kunnat tala om för dem vad som gällde.

Dessutom! Angående svensk byråkrati: Jag vet inte hur det fungerar i andra länder men om det anses som byråkratiskt att ta med en lapp, så vet jag inte vad jag ska tro. Enligt mig så gjorde man rätt från vårdcentralens sida, eftersom man följde de regler som hade satts upp för alla!

Per-Owe Albinsson, Tyresö

(Publicerad i Mitt i Tyresö februari 2002).

Åter till "Debatt- och insändararkiv"!