Sprakforsvaret
   

Svar till Göran Collste och Christian Munthe

I samband med att Göran Collste, filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, den 1/2 skickade ut en beskrivning på engelska av en kurs i tillämpad etik till filosofilistan, ställde jag två frågor: "Varför kan det här meddelandet inte lika gärna skrivas på svenska? Eller vänder det sig i första hand till personer, som har engelska som modersmål?".

Jag fick till svar: "Just det." Det vände sig alltså till dem som hade engelska som modersmål. Därför ställde jag följdfrågan:" Kommer det något meddelande om denna kurs till dem som har svenska som modersmål?" Därpå svarade Göran Collste: "Den som har svenska som modersmål och tydligen inte ens kan begripa meddelandet på engelska har ingen glädje av att nås av budskapet. Tvärtom. Hans eller hennes lycka kommer att minska genom att han eller hon blir medveten om vilket intressant magisterprogram han eller hon missar."

1. Jag tror att det finns en mycket enkel förklaring till att GC inte har skickat ut någon kursbeskrivning på svenska. Det finns ingen. Detta är i så fall ett exempel på en domänförlust. Några följdfrågor inställer sig: Är all kurslitteratur i denna kurs i tillämpad etik på engelska? Sker all undervisning på engelska? Kommunicerar de ansvariga för denna kurs vid Centrum för tillämpad etik i Linköping med de samarbetande avdelningarna vid Bergens och Århus universitet på engelska eller svenska?

2. Med domänförlust menas att ett språk, i det här fallet svenska, upphör att användas inom ett visst område. Olle Josephsson skrev i Svenska Dagbladet den 9/6 1998: "Självfallet måste engelskan brukas och till och med dominera inom vissa domäner. Internationalisering av vetenskap och arbetsliv gör ofta engelska till enda möjliga arbetsspråket. Flertalet svenskar kan idag för litet engelska inom sitt fackområde för att kunna lösa nya arbetsuppgifter. Men problemet uppstår när det inte längre är möjligt att använda svenskan inom en domän, när vi inte längre kan skriva och tala om avancerad datalingvistik, genteknik, familjerätt eller jordbruksekonomi på svenska. Då inträder fördumning och de sociala klyftorna - ju större, desto fler domäner som drabbas. Ett språk som genomlöper riktigt många domänförluster förvisas till sist till familjelivet, ceremonierna och hembygdsmuseet."

Varför skicka en beskrivning på engelska till en filosofilista, trots att alla förstår svenska? Varför finns det inte också en kursbeskrivning på svenska, trots att majoriteten av kursdeltagarna vid centrum för tillämpad etik säkert kommer att förstå svenska?

Det som irriterar mig mest är att det inte finns någon medveten språkpolitisk hållning från dem som verkar för engelskans spridning i tid och otid inom allt fler domäner i Sverige. Tänker de överhuvudtaget inte på de långsiktiga konsekvenserna?

3. Göran Collstes andra svar är mångtydigt. Om GC menar att sådana som har svenska som modersmål, men inte kan förstå ett meddelande på engelska, inte kan tillgodogöra sig kursen i tillämpad etik, eftersom kurslitteraturen helt eller delvis är på engelska, så har han förvisso rätt, men konstaterandet är samtidigt helt meningslöst. Om han däremot menar att man inte kan tillgodogöra sig sakinnehållet i tillämpad etik överhuvudtaget, om man inte behärskar engelska, så är detta påstående förvisso intressant, men samtidigt helt befängt.

Jag vill samtidigt försäkra GC att jag inte har haft några som helst problem med att läsa kursbeskrivningen på engelska. Jag har läst engelska obehindrat de senaste 40 åren och skulle också ha tagit mig igenom kursbeskrivningen, om den hade varit skriven på tyska, (och med vissa svårigheter) franska eller spanska.

4. Christian Munthe menar att frågan om vilket språk som används på filosofilistan, är "fåniga kverulanterier". Menar han att det är helt likgiltigt vilket språk som används? Har CM aldrig tänkt på att den övergripande frågeställningen om eventuella domänförluster för svenskans vidkommande? Är det oundvikligt att engelskan helt kommer att ersätta svenskan inom den akademiska världen?

Med vänlig hälsning

Per-Åke Lindblom

Åter till "Debatt- och insändararkiv"!