Sprakforsvaret
   

Delintervju från "Oro kantar vägen till framtidssvenskan"

- Det har gått till överdrift när man har engelskspråkig reklam i svenska butiker och i svensk tv. Jag kan också tycka att det är ganska sjukt att man döper en byggnad till Turning Torso. Det har gått så långt att till och med offentliga byggnader får engelskspråkiga namn, säger Per-Owe Albinsson, kontaktperson i det ideella nätverket Språkförsvaret.

- Viktigast är dock att motverka att engelskan tar över för mycket redan på tidig nivå inom utbildningen, samt att se till att svenskan fortsättar att vara det samhällsbärande språket i Sverige.

Nätverket Språkförsvaret är inte emot engelskan i sig - bara dess utbredning på andra språks bekostnad samt den likriktning som organisationen hävdar att engelskans dominans leder till. Och intresset för deras arbete växer.

- Jag tror att många morrar i det tysta. Men till min glädje har jag upptäckt att även många yngre reagerar på vad som sker, säger Per-Owe Albinsson.

Vad behövs då göras för att stoppa den utveckling som Språkförsvaret ser som ett hot?

-Jag tycker att det är en nog så viktig symbolisk handling att man faktiskt lagstadgar sitt eget språk som officiellt. Vi har fem officiella minoritetsspråk, vilket jag tycker är på sin plats, men ännu inget officiellt majoritetsspråk. Det är ju befängt. Genom en tydlig lag på området skulle folk också veta när man kan kräva svenska och inte som nu tumma på svenskan till förmån för engelskan.

Anders Mildner

Delintervju i artikeln ”Oro kantar vägen till framtidssvenskan”  - Sydsvenska Dagbladet 15/4 2006. Publicerad med författarens tillåtelse.