Sprakforsvaret
   

Svar på den språkpolitiska enkäten

Hej!

Det var på årsmötet i Örebro i september förra året som Feministiskt initiativ tog beslut om att ställa upp i riksdagsvalet. Under årsmötet togs också beslut i en rad politiska frågor. Sedan har politiken utvecklats i en demokratisk process. Det betyder att vi inte har hunnit utveckla en politik som täcker alla områden. Jag svarar därför bara på de frågor där Feministiskt initiativ har en uttalad uppfattning.

4. Anser ni att det förhållandet att fem språk, d.v.s. finska, jiddisch, meänkieli,  romani chib och samiska, har lagfästs som officiella minoritetsspråk i Sverige har haft någon praktisk betydelse för att stärka deras ställning?

Minoritetspolitik är en del av Feministiskt initiativs antirasistiska politik. Ratificeringen av Europarådets ramkonvention för skydd mot  mänskliga rättigheter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk innebär ett erkännandet av samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som de fem nationella minoriteterna samt samiska, finska, meänkieli, romani chib respektive jiddisch som minoritetsspråk i Sverige.

Fi vill också lyfta fram de nationella minoriteterna i grundlagen. Det finns idag ingen särskild bestämmelse som synliggör minoriteterna eller minoritetsspråken i svensk lagstiftning. Ett grundlagsskydd för de fem nationella minoriteterna skulle vara en markering av minoriteternas och minoritetsspråkens betydelse för det svenska samhället. Fi vill också att möjligheterna till utbildning i de nationella minoritetsspråken ska bli bättre. Det handlar framförallt om tillgång till lärare och läromedel.

6 b) Hur bör undervisningen i svenska för invandrare organiseras på effektivast möjliga sätt?

Fi ska verka för att barn med annat modersmål än svenska ska få undervisning både i sitt modersmål och i svenska, så långt som möjligt på normal skoltid.

c) Vad anser ni om kravet på vissa svenskkunskaper för att kunna erhålla svenskt medborgarskap?

Vi tycker att det är fel. Fi anser att folkbokföringsort ska vara avgörande för vem som är svensk medborgare i politisk mening. Vi önskar inga språkkrav för medborgarskap.

Med vänlig hälsning

Feministiskt initiativ

genom Maria Hedberg

21/5 2006