Sprakforsvaret
   

Sedan när är Dagens Nyheter en engelskspråkig tidning?

Dagens Nyheter

Chefredaktör Thorbjörn Larsson

Sedan när är Dagens Nyheter en engelskspråkig tidning?

Anledningen till att jag frågar är att jag allt oftare noterar att ni publicerar engelskspråkigt (och jag vill även minnas spanskspråkigt) material.

I en tid då engelskan växer sig allt starkare i vårt samhälle i tid och (ofta) otid, bör ni i egenskap av Sveriges största dagstidning ta ett särskilt ansvar för att värna svenskan som vårt gemensamma och samhällsbärande språk. Vilket ansvar känner ni i denna fråga? Jag emotser en snar motivering av ert agerande.

Jag ingår i ett nätverk, Språkförsvaret, som verkar just för att stärka svenskans ställning såväl inrikes som utrikes. Välkommen in på vår hemsida www.sprakforsvaret.se!

Per-Owe Albinsson, Enskede

18/9 2006