Sprakforsvaret
   

Brevväxling med Konsumentverket om språk för barnleksaker

Brev 1 till Konsumentverket den 31 augusti 2006

 

Anmälan om engelska som enda språk för populär barnleksak / spel

Jag vill härmed anmäla importören av de populära Yu-Gi-Oh-korten, som (i likhet med Pokémon-korten) inte tillhandahåller någon svensk regelbok eller någon svenska alls på de många kort som länge varit populära i åldersgruppen 6 - 12 år.

Är det rimligt att barn som kanske precis börjat lära sig läsa svenska skall tvingas gissa sig fram till vad texten betyder på dessa dyra kort? Är det dessutom rimligt att föräldrar som jag själv skall försöka tyda vad engelskan betyder, ofta med stor osäkerhet, och dessutom förlora det tillfälle till att tala med barnen som annars hade uppstått om språket varit svenska?

Jag tycker att det är cyniskt att importören av dessa kort, som jag förstått heter Trendus (enda adress: www.trendus.se ) och har kontor i Göteborg, enbart tillhandahåller dessa spelkort på engelska. I kontakt med dem har jag fått svaret att den japanske skaparen av korten bestämt att de inte skall översättas till de skandinaviska språken, men det är inte något svar jag nöjer mig med, och jag hoppas att inte heller svenska konsumentlagstiftningen nöjer sig med detta.

Dessutom tror jag att det blir mycket billigt att köpa in kort på världsspråket för att sedan sälja dyrt här i Sverige, utan minsta motprestation i form av översättning. Man kan naturligtvis tycka att det är trevligt att barn lär sig engelska i unga år, men då skall det kunna finnas ett val mellan svenska och engelska, som inte finns idag. Frågan är av principiell betydelse.

Jag önskar också att Konsumentverket tittar på hur leksakskedjorna BR och ToysRUs m.fl. importerar korten. ToysRUs hänvisar till sitt centrallager i Danmark, när jag frågade i affären, och säljer glatt korten vidare.

Gävle den 31 augusti 2006

Olle Käll

Bifogas: ex. på spelkort och del av regelbok i förpackningarna

 

====================================================

Svar 1 från Konsumentverket den 13 september 2006

 

Ämne: SV: Anmälan av marknadsföring, avtalsvillkor, prisinformation eller farlig produkt

 

Hej!

Konsumentverket kommer under den närmaste tiden ta kontakt med den berörda leverantören och diskutera problemen. Därefter avslutas ärendet.

 

Med vänlig hälsning

Åsa Persson

Rättsenhet 1

Konsumentverket

118 87  Stockholm

 

====================================================

 

Brev 2 till Konsumentverket den 13 september 2006

 

Jag är tacksam att ni tar kontakt med distributören, men är det allt?Vad gäller för regler för prodkter som riktar sig till barn på andra språk utan att svenska finns med i regler, bruksanvisningar, talat språk i dataspel m.m.?

Är det bara för tillverkarna att "köra på" och hoppas att ingen uppmärksammar det? Är det bara "fall till fall"-prövning???

Med förhoppning om svar på dessa mer principiella frågor, eftersom ni efter kontakt med tillverkaren / säljaren avslutar ärendet.

Olle Käll

 

====================================================

 

Svar 2 från Konsumentverket den 13 september 2006

 

Hej igen,

Ärendet rör som sagt principiella frågor som jag måste fundera på innan jag tar ställning. Bland annat behöver jag kontrollera om liknande ärenden har förekommit tidigare på myndigheten. Det arbetet kan fördröjas av att Konsumentverket/KO förnärvarande flyttar.

Mvh Åsa Persson