Sprakforsvaret
   

Finding a better way?

Hej,

visst är Statens väg och transportinstitut verksamt här i Sverige? Och visst är svenskan huvudspråk i Sverige? Jodå, så är det i båda fallen. Därför blir det konstigt att VTI håller sig med en paroll på ett främmande språk. I det här fallet engelska. Ofta får man intrycket att främmande språk är just engelska och ingenting annat. Vidare att vi som svenskar är bättre än britter, amerikaner, nyzeeländare, australier, kanadensare och ytterligare andra som har engelska som modersmål. Kanske är det också så att saker som sägs eller skrivs på engelska har en högre dignitet än svenskan, vårt eget språk. I bibeln står det någonstans, ditt tal skall vara ja, ja och nej, nej och vad därutöver är är av ondo. Men ja, för att ta det exemplet, verkar uppfattas som litet tamt och urvattnat. Därför hör man allt oftare pursvenskar utropa YES med en oerhörd emfas. Meningen är nog att man därmed kan vara säker på hur bestämt positiva de är till förslaget, uppgiften, eller vad det nu rör sig om.

 

Svenskan har ännu inte blivit officiellt majoritetsspråk i Sverige. Däremot har vi flera officiella minoritetsspråk, som anses ha behov av särskilt skydd. Det är bra och motiverat. Vi talar om finska, meänkieli, d.v.s. tornedalsfinska, samiska, romani chib och jiddisch. Intressant nog åtnjuter svenskan ställning som officiellt minoritetsspråk i Finland. I Sverige anses svenskan inte ha samma skyddsbehov till följd av sin starka ställning. Stark ställning? När det är väldigt sällan man kan lyssna på ett samtal på bussen, eller läsa en tidningsartikel, eller lyssna på ett radioprogram utan att engelska ord och fraser tränger sig in. Så sent som i morse läste jag i en kolumn om huliganwannabees. Känner sig kolumnisten snitsigare och mer internationell genom att ta till ett engelskt ord? Eller är han bara korkad? Eller är han inte riktigt säker på vad ordet betyder och vad motsvarigheten på svenska heter. (En möjlighet skulle kunna vara huligankandidat.)

 

Hur skulle det vara om VTI utlyste en tävling om vem som kunde hitta på det bästa valspråket på svenska motsvarande den där på engelska? Inte bara verkets anställda skulle inbjudas utan alla bosatta i Sverige. För skyddet av svenskan kräver att vi alla deltar mot den försåtliga smyganglifieringen av vårt språk, vars värsta motståndare är slappheten och lättjan.

 

Med vänliga hälsningar

 

Kjell Holm

Medlem i Språkförsvaret

 

www.sprakforsvaret.se