Sprakforsvaret
   

Brev till SSM Bygg & Fastighets AB om "Tell Us Tower"

From: "Michael Stenberg" <Michael.Stenberg@imer.mah.se>

To: <info@ssmfastigheter.se>

Sent: Wednesday, October 25, 2006 1:57 PM

Subject: "Tell Us Tower"

Hej!

Jag föreslår att ni kallar ert nya byggprojekt TELLUSTORNET i stället för "Tell Us Tower". Sedan debatten i namnfrågan kommit igång förmodar jag att ni delar uppfattningen att "Tell Us Tower" är ett mindre lämpligt namn. Förutom att den förmenta ordleken haltar och är obegriplig för icke redan invigda, bygger ju detta namnförslag på den utbredda men märkliga föreställningen att alltings status blir högre om det får ett namn på engelska, eller något som ska föreställa det.

Effekten blir i stället ofta den rakt motsatta: ett löjets skimmer. (Ett färskt exempel är "Swedbank". Vad är det för språk, och hur ska det uttalas? Någon som vet?)

Jag tycker att det är bra att ni tar upp namnet Tellus - med rötter i området Tellusborg och med anknytning till kvartersbiografen Tellus och kulturföreningen med samma namn.

Namnet TELLUSTORNET är god svenska och passar in i det etablerade mönstret för bildning av namnsammansättningar; jämför med Eiffeltornet och Kaknästornet.

Vänliga hälsningar och lycka till med projektet.

Michaël Stenberg

Språklärare, fonetiker, uttalsredaktör vid Nationalencyklopedin och f.d.

Hägerstensbo.