Sprakforsvaret
   

Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

Årsta 2 november 2006

Arne Rubensson

Årstavägen 81

120 54  Årsta

 

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Sveriges Riksdag

10012  Stockholm

Statsminister F. Reinfeldt

Först och främst vill jag framföra mina hjärtliga gratulationer till valframgången och den nya regeringsbildningen.

Vid det första statsbesöket gjorde du, som brukligt är, ett besök i Finland för att träffa president Tarja Halonen. Det som bekymrar mig är rapporten om att besöket och det därpå följande samtalet skedde på engelska. Därigenom bryter du och den nya regeringen mot en lång tradition. En bagatell kan tyckas. Så är emellertid inte fallet. Den nordiska samhörigheten som jag är förvissad om att du värnar om, har därigenom fått ett första avbräck när ni använder ett icke-nordiskt språk för inomnordiskt umgänge. Det arbete som lagts ned och ständigt utförs av yrkesverksamma och ideella organisationer för att utöka den inomnordiska förståelsen riskerar att gå om intet. Vad kvarstår av motivationen för de finskspråkiga eleverna för att bedriva studier i svenska när du signalerar att engelskan går lika bra? Finland har två officiella språk varav svenska är det ena (till skillnad från i Sverige där svenska inte är officiellt språk!) Hur känner sig den svenskspråkiga minoriteten i Finland när Sveriges statsminister inte värnar om det svenska språket?

Tarja Halonen - liksom samtliga riksdagsmän i Finland – har avlagt examen och har bevisligen goda kunskaper i svenska. President Halonen har debatterat på svenska i den finska televisionens sändningar inför presidentvalet och fått goda betyg för sin svenska av finlandssvenska media. Det är således inte bristande kunskaper som har avgjort valet att tala engelska med Sveriges statsminister. Vilken del av valet har Fredrik Reinfeldt? Det är av avgörande betydelse för vårt språks framtid att statsministern tar ställning i frågan.

För övrigt är du välkommen att ta del av nätverket Språkförsvarets tankar - www.sprakforsvaret.se

Med vänliga och hoppfulla hälsningar

Arne Rubensson