Sprakforsvaret
   

Vill instämma!

Hej!

Vill säga att jag helt instämmer med Jan von Hofsten när han i söndagens tidning säger att svenska borde duga i Sverige! Hade just samma tanke när jag i en artikel i den tidningen läste om den unga kvinnan som hade grundat en organisation för att bekämpa mobbning: vad heter den? "Friends"!!! Vad är det för fel på "Vänner"!? Och så är det allt oftare i Sverige idag. Och DN använder också alltför ofta engelska ord när det finns minst lika bra ord på svenska. I På Stan är det särskilt påtagligt, men det kanske beror på att man vänder sig till en yngre läsekrets som tycker det är häftigt med engelska ord instoppade helt i onödan så ofta. Tyvärr är det nog knutet till en missuppfattning som många svenskar idag har: att engelska är "finare" än svenska. Så är det dock inte.

Med vänlig hälsning

Cecilia Rydbeck

(publicerad med författarens tillåtelse)