Sprakforsvaret
   

Magnetuniversiteter

Hvis man gerne vil have flere udenlandske studerende til Danmark, må landets højere læreanstalter tilbyde relevant undervisning på andre sprog end dansk. Engelsk ligger ligefor, men hvorfor kun engelsk?

Det sker i vid udstrækning allerede, og der er i øjeblikket en bevægelse i retning af at tilbyde mere og mere undervisning på engelsk, ikke bare for at trække udlændinge til Danmark, men også for at træne de danske studerende i at beskæftige sig med deres fag på engelsk og for i højere grad at integrere de danske forsknings- og undervisningsmiljøer i de internationale sammenhænge.

Det er udmærkede formål, men sådan som ideen praktiseres på mange læreanstalter, og ikke mindst sådan som det tegner til, at den vil blive praktiseret, hvis der ikke bliver sat en stopper for læreanstalternes bevidstløse anglificeringsiver, får brugen af engelsk alvorlige skadevirkninger.

Enhver, der har prøvet at undervise eller at blive undervist på et sprog, som hverken er lærerens eller de studerendes bedste sprog, bør vide, at det ikke fremmer tilegnelsen af stoffet eller dybden af diskussionerne. Ved at undervise på et fremmedsprog forvandler man sproget fra undervisnings- og refleksionsredskab til endnu en forhindring, som skal overvindes, ud over de vanskeligheder som stoffet i sig selv frembyder.

Det betyder naturligvis ikke, at dele af undervisningen på sprogfagene ikke skal foregå på de pågældende sprog, eller at man ikke også på andre fag med stor fordel kan have særlige kurser på fremmedsprog – med udenlandske lærere eller med danske lærere, der virkelig mestrer det pågældende sprog på det fornødne niveau. Sådanne kurser kan tjene til at sikre en undervisning, som ikke kan leveres af danske lærere, til at styrke de danske studerendes sproglige kompetencer, og altså til at tiltrække udenlandske studerende. Men det er en stor og farlig fejltagelse at tro, at man, sådan som sprogkundskaberne er i øjeblikket og vil være langt frem i tiden, kan lade danske lærere undervise danske studerende på andre sprog end dansk, uden at det går ud over den faglige kvalitet.

Det er nu engang kvaliteten, der må være magneten. Når begavede unge mennesker fra hele verden hvert år flokkes til Oxford, Harvard, MIT osv. skyldes det ikke i første række, at undervisningen foregår på engelsk, men at den er på et tårnhøjt niveau, og at de studerende får adgang til interessante miljøer og netværker.

 

Thomas Harder

(Artikeln publicerad med författarens tillstånd)