Sprakforsvaret
   

Brevväxling om tolkning till svenska på ABBs bolagsstämma i Zürich den 3 maj 2007

Envoyé: lundi, 16. avril 2007 10:02

Ā: 'ingalill.hedstrom@se.abb.com'

Objet : RE: Tolkning till svenska på ABBs bolagsstämma i Zürich den 3 maj 2007

Hej!

Tack för svaret som jag dock tycker missar poängen! Jag förstår naturligtvis också att engelska är det språk som används för "vanlig" kommunikation inom koncernen, det är ju helt naturligt! Men att därför avskaffa svenskan som språk på bolagsstämman håller inte, tycker jag! Tidigare, när internet inte fanns, skulle jag ha kunnat förstå det eventuellt, då jag förmodar att antalet svenska deltagare på plats i Zürich är begränsat, men nu för tiden, när folk kunde lyssna direkt på internet och därmed få förstahandsinformation om vad som skedde på stämman, verkar det inte logiskt.

Om hela stämman i Zürich hölls på engelska skulle jag eventuellt kunna förstå beslutet, men så är det ju inte. Och tolkningen till franska (och det är knappast fler franskspråkiga personer där än svenskspråkiga eller?) finns ju kvar, men det kan ju bero på att franska är officiellt språk i Schweiz, vilket ju svenska inte är i Sverige!

Och ett informationsmöte är, trots allt, inte samma sak som en "riktig" bolagsstämma...

Men, som sagt, tack i alla fall för svar och hoppas att ni "tänker om" till ett kommande år!

Cecilia Rydbeck

De: ingalill.hedstrom@se.abb.com [mailto:ingalill.hedstrom@se.abb.com]

Envoyé: lundi, 16. avril 2007 09:22

Ā  rydbeck@span.ch

Objet:Re:Tolkning till svenska på ABBs bolagsstämma i Zürich den 3 maj 2007

Hej!

Tack för ditt mail. ABB är ett internationellt företag med verksamhet i mer än 100 länder. För att vi skall kunna tala med varandra och omvärlden har vi valt att enas om engelska som vårt koncernspråk. Med det sagt så betyder det ej att Sverige och svenskan är mindre viktiga. En god kommunikation med våra aktieägare i Sverige är av stor betydelse. Därför erbjuder ABB ett informationsmöte i Västerås, på samma gång som vi erbjuder möjligheten att bevista årsstämman på plats i Zürich.

Informationsmötet hålls dagen efter stämman i Zürich. Därmed får våra aktieägare i Sverige information så nära inpå stämman som möjligt. Representanter för koncernledningen deltar i Sverige, vilket understryker hur viktiga vår ledning anser att våra aktieägare i Sverige är. Kommunikationen blir rakare och det blir enklare att ställa frågor här än på stämman i Zürich.

Med vänlig hälsning

Ingalill Hedström

ABB Investor Relations

Message from "Cecilia Rydbeck" <rydbeck@span.ch> received on 2007-03-24 09:03

To: Ingalill Hedstrom/SEABB/ABB@ABB

Subject : Tolkning till svenska på ABBs bolagsstämma i Zürich den 3 maj 2007

Hej!

Är medlem i nätverket Språkförsvaret (som kämpar för svenskan och mot engelskans onödiga spridning) och vet att Per-Owe Albinsson tog kontakt med dig den 25 januari angående det faktum att den svenska tolkningen hade "försvunnit" på ABB-stämman i år, vilket vi tycker är rätt märkligt med tanke på att ABB ändå är ett svensk-schweiziskt företag!

Dessutom har det ju under de senaste åren funnits möjlighet för aktieägare och andra att följa med bolagsstämman i Zürich via internet och det går ju inte nu heller! Hörde av Per-Owe att du också tyckte det hela var konstigt, särskilt nu när det "bara" finns ett informationsmöte i Västerås, inte längre någon bolagsstämma.

Så jag undrar om du har hört något mer, dvs om beslutet verkligen är definitivt att avskaffa tolkningen till svenska i Zürich?

Personligen kan jag inte förstå att svenskar har en sådan otrolig övertro på sin egen förmåga att förstå/tala engelska! En bolagsstämma på tyska tolkad till engelska är inte det lättaste att hänga med på, skulle jag vilja hävda. Svenskans ställning blir allt svagare i många svenska storföretag och jag tycker det är så märkligt att folk är så mesiga att de bara accepterar utan att ens ställa frågan om varför??

Med vänlig hälsning

Cecilia Rydbeck