Sprakforsvaret
   

Svensk Biblioteksförening

Box 70380

107 24 Stockholm

 

Jag har noterat att Svensk Biblioteksförening kommer att intensifiera arbetet för en nationell bibliotekspolitik under 2008. Detta initiativ är naturligtvis behjärtansvärt och förtjänt av allt stöd.

 

Men varför måste ni bedriva er kampanj med en slogan som "Library Lovers"? Varför använder ni inte en svensk slogan som "biblioteksälskare","biblioteksvänner", "bokvänner", "bokälskare" och så vidare? Varför måste ni kopiera en slogan, som används i bl.a. USA och Australien, men i delvis andra syften?

 

Har ni gjort någon marknadsundersökning, som visar att "Library Lovers" väcker större uppmärksamhet än om ni använder en slogan på svenska? Är inte bibliotekens huvudansvar att förmedla svenskspråkig skön- och facklitteratur? Vilken målgrupp vänder ni er egentligen till? Tror ni verkligen att bokälskare imponeras av att ni använder en engelskspråkig slogan?

 

Tacksam för svar!

 

Med vänlig hälsning

  

Per-Åke Lindblom

Spånga kyrkv. 616

16362 SPÅNGA

Mobiltelefon:073 7782302

Arbetet:08/50848335

E-post:perakelindblom@yahoo.se