Sprakforsvaret
   

Svar till Peter Axelsson, Svensk Biblioteksförening

 

Hej, och tack för Din ambition att lämna ett genomtänkt svar på min protest! Jag har två huvudinvändningar mot föreningens sätt att lansera den i och för sig mycket välkomna bibliotekskampanjen: Det är alldeles uppenbart att åtskilliga svenskar till följd av hemsidans utseende direkt associerar till kärlekshandel och låter sina tankar gå vilse. Jämför med utbudet av "kärleksprodukter" på mediemarknaden i stort och betänk, hur genomsexualiserad vår kultur numera är! Säkert inser Du då att er efterlängtade kampanj redan vid lanseringen råkat ut för en svår medial lapsus eller ska vi kalla det olyckshändelse.

 

Visst ska vi använda främmande språk! Jag tycker själv att svenskarna är dåliga på det. Men varför måste det alltid och bara vara amerikanska? När en svensk kulturinstitution (för biblioteksföreningen är väl en sån?) skall lansera ett nytt projekt kan jag under inga omständigheter tänka mig en annan benämning på det än en svensk; för det är väl ändå svenskar ni vänder till? Biblioteksföreningen är ju en seriös (?) svensk organisation och då ska väl inte dess ansikte utåt vara amerikanskt?

Själva idén är ju absurd.

 

Lycka till med er bibliotekskampanj, men gör en omstart - på svenska!

 

Bästa hälsningar!

Fritz