Sprakforsvaret
   

Brev om kampanjen Library Lovers

Svensk Biblioteksförening

Box 70380

127 24 Stockholm

Hej,

jag verkligen älskar svenska bibliotek. Vid sidan av min lärare var de min viktigaste - och inte minst mest pålitlige - "partner" när jag på 70-talet läste svenska i Greifswald. Den svenska litteraturens skatter skulle många människor inom och utanför Sverige inte ha upptäckt utan det förnämliga arbete Ni gör på biblioteken, något jag skrivit om i min habilavhandling från 1989 då jag undersökte de samhälleliga villkoren för skönlitteraturen i Sverige.

När jag hörde att Ni har för avsikt att starta en kampanj under rubriken Library Lovers trodde jag först att jag hört fel. Jag har ju bevisligen inte utvandrat till USA eller Australien, utan till Sverige! Att Ni, som jag anser vara den största förvaltaren av svenska språket och kulturen i detta land, kör med en engelskspråkig slogan tycker jag är botten. Kulturell mångfald är en av de viktigaste tillgångarna vi har i Europa. Men det måste vi värna om. Er rubrik bidrar bara till enfald och är skamlig för en kulturell institution som Er. Och tro bara inte att det är en generationsfråga. När jag berättade för min son i Tyskland om kampanjen sa han att Ni borde skämmas. Han är 25 år, har bott i Sverige och älskar engelska (och svenska).

Vad tror Ni de för närvarande 4.000 studenterna på universitet och högskolor i Tyskland som läser svenska säger om en sådan kampanj? Att de lika gärna kan sluta läsa detta språk, för det är ju ändå bara engelska som gäller i Sverige? Är det detta intryck Ni vill förmedla till Era besökare?

Jag beklagar, men läser jag denna slogan kan jag inte tro att Ni verkligen har förstått i vilken kulturell institution Ni är verksamma i.

 

Med vänlig hälsning

Frank-Michael Kirsch

docent i skandinavistik och professor i tyska